Podaję dla zainteresowanych moją recenzję dorobku Kiko Arguello, który stanowił przedmiot przyznania mu tytułu doktora hc przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w dniu 26 czerwca 2013 roku.

Niżej podaję link do tekstu tej recenzji tak, jak ona została wydrukowana w wydanej na tę okazję publikacji.

Recenzja bp ZbK Dr hc Kiko

Bp ZbK

 


css.php