Kontynuujemy dziś rozmowę na temat Synodu.

Zapraszam

Bp ZbK

W dzisiejszej audycji podejmujemy już po raz kolejny tematykę związaną z odniesieniem się do zapłodnienia pozaustrojowego.

Zapraszam do słuchania i do udziału za pośrednictwem naszych mediów

Bp ZbK

Posłuchaj: http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=20378

Kontynuujemy dziś ostatni temat z programu Chrzest w życiu i misji Kościoła.

Jest nim Przymierze – obietnica (zapowiedź) Nowego Przymierza.

Zapraszam

Bp ZbK

Posłuchaj audycji: http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=20124

Kontynuujemy nasze rozmowy na temat II Synodu Diecezjalnego.

Będziemy także mówić o różnych aktualnych sprawach.

Zapraszam

Bp ZbK

 

 

Dzisiaj rozmawiamy o czwartym w tym roku temacie synodalnym. Jest to problematyka zawarta w haśle: „Kościół a świat”.  Chodzi o określenie tych dwóch rzeczywistości. Określenie ich własnych tożsamości.

Zapraszam do rozmowy i wymiany myśli

Bp ZbK

Posłuchaj audycji: http://archiwum.radiopodlasie.pl/?cat=20

Dzisiej podejmujemy trzecią katechezę z piątego roku naszego programu „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Tematem jest zapowiedź Nowego Przymierza.

Zaraszam do udziału!

Bp ZbK

Dziś chcemy podjąć temat małżeństwa i rodziny jako stałego  i trwałego związku  kobiety i mężczyzny i innych związków.

Jest to tematyka aktualna w związku z dyskusją parlamentarną i proponowanymi prokeltami ustaw. Wydaje się, że instytucja małżeństwa rodziny jest dzisiaj zagrożona a przynajmniej nie jest też właściwie zrozumiana.

Trzeba rozróżniać instytucję małżeństwa (gwarantowaną także przez naszą Konstytucję) od innych typów związków.  W tym trzeba rozróżniać też prawa z wiązane z obowiązkami i ewentualne przywileje, które też powinny mieć odniesienie  do maturalnych czy instytucjonalnych obowiązków. Spojrzenie na te wszystkie sprawy zależy naturalnie od światopoglądu i przekonań relłigijnych. Jest jednak także regulowane przez ustawodawstwo. Chodui o to, żeby ono było jak najbardziej słuszne i sprawiedliwe.

Zapraszam do dyskusji.

Bp ZbK

 

Posłuchaj audycji: http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=19028

Dalszy ciąg rozmowy w ramach programu „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Dalsza i już końcowa część drugiej katechezie tego roku duszpasterskiego.

Tematyka jest związana z instytucjami religijnymi Izraela, czyli Starego Testamentu. Dziś zwrócimy szczególną uwagę na relacje między Synagogą a Kościołem. Zawsze chodzi – obok oddawania Bogu chwały – o aspekt gromadzenia się dla słuchania Słowa Bożego i przekazywania nauki oraz kształtowania wiary.

Nadto zajmiemy się aktualnościami,. jakie jawią się dziś w punkcie naszych zainteresowań.

Zapraszam!

bp ZbK

 Dziś kolejna audycja.

Kontynuujemy rozmowę w ramach programu „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Jesteśmy w drugiej katechezie tego roku duszpasterskiego. Tematyka jest związana z instytucjami religijnymi Izraela, czyli Starego Testamentu. To przygotowuje do rozumienia tego, co Jezus czyni w Nowym Testemencie. Drugim tematem, który teraz podejmujemy jest „Synagoga”  jako instytucja, która stanęła u początku gromadzenia się dla sł.uchania Słowa Bożego.  

Nadto zajmiemy się aktualnościami,. jakie jawią się dziś w punkcie naszych zainteresowań.

Zapraszam!

bp ZbK

Zapraszam do udziału w kolejnej audycji w KRP.

Bp ZbK

Posłuchaj audycji

Następna strona »

css.php