Kontynuujemy dziś rozmowę na temat Synodu.

Zapraszam

Bp ZbK

W dniach 16 i 18 czerwca odbyła się wizytacja kanoniczna Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Parczewie. W Niedzielę były celebrowane liturgie Eucharystii oraz udzieliłem sakramentu Bierzmowania. Nadto wygłosiłem katechezę dotyczącą podstawowych aspektów życia chrześcijańskiego. W szczególności mówiłem o możliwości „niszczenia pięty” ze względu na potrzebę „zniszczenia głowy węża” (zob. Rdz 3,15).

We wtorek, 18 czerwca miało miejsce spotkanie z „Ojcami Miasta” czyli przedstawicielami miejscowych władz i instytucji. Skierowałem do zebranych słowo o niektórych aktualnych aspektach współczesnego społeczeństwa i stylu życia. Mówiłem m.in. o traktowaniu żywo dyskutowanej dziś kwestii „śmieciowej”.

W miejscowym szpitalu odwiedziłem Chorych na oddziale chorób wewnętrznych is potkałem się z grupą osób stanowiących Personel szpitalny. Mówiliśmy o aspektach prób „modyfikacji” człowiek w zestawieniu z  jego godnością i zamysłem Bożym.

W Pierwszym Liceum spotkałem się z młodzieżą, która przedstawiła wymowną inscenizację o zagubionym młodzieńcu i innych aspektach życia młodzieńczego. Podczas spotkania z Gronem Nauczycielskim rozmawialiśmy o perspektywach życia szczęśliwego wg Psalmu 1.

Zachęcam do kontynuowania rozpoczętych rozmów.

Bp ZbK


css.php