Życiorys

Bp ZBIGNIEW KIERNIKOWSKI, ur. w 1946r. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 VI 1971r. i przez jeden rok pracował na parafii w Trzemesznie k.Gniezna w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Następnie odbył studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, uwieńczone tytułem „doktora nauk biblijnych”. W latach 1981-86 pracował w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, gdzie wykładał homiletykę i nauki biblijne oraz pełnił funkcję prefekta studiów i wicerektora. Prowadził nadto wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Księży Ducha Świętego w Bydgoszczy oraz w Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Gnieźnie i Bydgoszczy.

W roku 1986 został ponownie skierowany do Rzymu, gdzie pełnił urząd wicerektora, a od 1987r. rektora Papieskiego Instytutu Polskiego – domu, w którym dzisiaj mieszka blisko 60 księży studentów z polskich diecezji, odbywających specjalistyczne studia na Papieskich uczelniach w Rzymie. Od 15 lat wykłada nauki biblijne w Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim i od 10 lat w Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza – Angelicum w Rzymie. W marcu 2001r. habilitował się w Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest też wykładowcą nauk biblijnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor wielu publikacji – kilku książek i kilkudziesięciu artykułów o charakterze naukowym i popularno-naukowym. Od lat związany z Ruchem Światło-Życie i Drogą Neokatechumenalną. Wielokrotnie prowadził rekolekcje dla kapłanów, seminarzystów, a także dla księży biskupów. Szczególnie dużo troski poświęca formacji sióstr zakonnych, bądź to w formie rekolekcji, bądź różnych kursów specjalistycznych i konferencji, które po części sam organizował w Papieskim Instytucie Polskim, jako comiesięczne spotkania. Będąc rektorem Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie zainicjował w 1995r. Jesienne Sympozja Formacyjne: „Rzymskie studia wyzwaniem formacyjnym”. Materiały tych sympozjów ukazały się drukiem w kolejnych numerach publikacji Papieskiego Instytutu Polskiego „Historia i Współczesność”.

W swoim kapłańskim posługiwaniu i w całej działalności duszpasterskiej dużo uwagi poświęca wszystkiemu, co jest związane z rozumieniem i rolą liturgii w życiu chrześcijańskim, i troszczy się o aspekt formacyjny życia chrześcijańskiego. Wyrazem tego są m.in. cykle konferencji radiowych nadawanych w Radiu Watykańskim. Warto tu wymienić roczny cykl dotyczący małżeństwa i rodziny wygłoszony w 1994 r. oraz trzy kolejne, także całoroczne, związane z przygotowaniem do obchodu Wielkiego Jubileuszu o tematyce poświęconej poszczególnym Osobom Trójcy Przenajświętszej.

W Wielki Czwartek, 28 III 2002r. Jan Paweł II mianował Ks. Prał. Zbigniewa Kiernikowskiego Biskupem Siedleckim. Sakry biskupiej udzielił mu Kard. Angelo Sodano, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, w Święto Matki Kościoła 20 V 2002r. w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Kanoniczne objęcie diecezji miało miejsce w Siedlcach 24 V, natomiast Ingres do Katedry Siedleckiej 7 VI, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Podziel się z innymi

css.php