Herb biskupi

Posłuszeństwo Ewangelii – EUCHARYSTIA

Księga Pisma św., której centralną cześć stanowi Ewangelia, wyraża Objawienie się Boga szukającego człowieka w jego zagubieniu. To Bóg w swojej wierności przyszedł do człowieka z Dobrą Nowiną. Poznając tę Dobrą Nowinę człowiek uczy się posłusznego kroczenia w jej świetle i jej mocą. Stąd to posłuszeństwo przenosi się na całą posługę pasterską a w szczególności na właściwą formację życia chrześcijańskiego wyrażającego się w liturgii i podejmowaniu trudów codzienności we wspólnocie Kościoła i społeczności ludzkiej. Zielone tło wskazuje naturalny kontekst życia ludzkiego, które jest spragnione odradzania się.

Złoty krzyż i promienie wyłaniające sie z centrum krzyża wyrażają tajemnicę wejścia Jezusa Chrystusa w śmierć i Jego zwycięstwo nad tą śmiercią. Czerwone tło wyraża konieczność zaparcia się siebie i męczeństwa ze względu na Ewangelię, by przeżywać ją samemu i głosić ją jako Dobrą Nowinę wszystkim zniewolonym przez lęk przed śmiercią: wszelkim umieraniem i traceniem.

Kielich i przełamany chleb przedstawiają Misterium Eucharystii – źródło mocy do jedności i komunii, która przekracza wszelkie bariery nieprzyjaźni i wrogości przez zdolność tracenia i wydania siebie. Niebieskie tło wskazuje nieskończoną perspektywę życia rodzącego się z Tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, powierzonej nam w Eucharystii

Podziel się z innymi

css.php