Dziś, 19 czerwca 2013 roku odbyła się wizytacja kanoniczna Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Osiecku. Podczas katechezy mówiłem o wspólnocie parafialnej jako miejscu uczenia się Tajemnicy Jezusa Chrystusa i dokonywaniu się tej inicjacji we współpracy z rodziną. Szczególnym momentem tej wspólnoty jest jedność. To w ten sposób wspólnota kościelna staje się sakramentem zbawienia dla członków tej wspólnota a także dla wszystkich, którzy z nią się spotykają. Te myśli wynikają z modlitwy dnia odmawianej w święto Apostoła Bartłomieja.

Podczas spotkania w Gminie mówiłem o organizowaniu życia indywidualnego i społecznego przez wierzących zgodnie z Psalmem 23: „Pan jest moim Pasterzem, niczego mi nie braknie”.

W szkole podstawowej w Augustówce dzieci śpiewały pod przewodnictwem pani Katechetki i zadawały trochę trudne pytania, na które próbowałem odpowiedzieć. Trudność polegała na tym, że pytania bardziej były na poziomie dorosłych niż dzieci. Nie wiem, czy moje odpowiedzi były wystarczająco dostosowane. Mam jednak nadzieję, że to, co mi się nie udało, dokończy pani Katechetka i Nauczyciele. Zresztą to z nimi były kontynuowane tematy odnoszące się do jedności Kościoła itp.

Bardziej szczegółowe sprawozdanie z wydarzeń podczas wizytacji można znaleźć na stronie diecezjalnej.

Zachęcam do kontynuowania rozpoczętych rozmów.

Bp ZbK


css.php