Dzisiejsza wizytacja w Parfii pw. św.  Aleksego w Oleksinie przebiegła w dużej mierze z odniesieniem do Sakramentu Bierzmowania.  Jeśli będą chętni, aby nawiązać do tego, o czym była w katechezie i podczas spotkań, to bardzo o to proszę.  

Bp ZbK

Wizytacja Parafii w Wierzbnie (110530)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Dzisiejsze spotkania w Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła były okazją do bliższego zapoznania się najpierw z długowiekową historią Parafii, a następnie z niektórymi jej aktualnymi sprawami i problemami. Kościół, z końca XIX wieku, posiada trochę zabytków zachowanych z poprzednich budowili. Liturgia jest przygotowywana, chociaż jeszcze mało osób w to się włącza. Cenna jest aktywność Pani Organistki i prowadzonej przez nią scholi. W katechezie i w rozmowach wracaliśmy do potrzeby kerygmatu i w ogóle inicjacji chrześcijańskiej. Interesujące było też spotkanie w Zespole Szkół. W gronie Nauczycieli i Przedstawiceli Gminy zatrzymaliśmy się nad potrzebą odpowiedniej formacji nie tylko młodych, ale także samych Rodziców i Wychowawców, w czym można wiele skorzystać z nauczania kościelngo a przede wszystkim biblijnego. Na terenie zespołu młodzieżowego i WTZ w Jaworku było spotkanie z członkami i opiekunami tego Zakładu.

Zapraszam do kontynuowania podjętych rozmów i tematów.

Bp ZbK

Sakrament Bierzmowania (110527)

by bp Zbigniew Kiernikowski

W tych miesiącach tradycyjnie w wielu Parafiach jest odbywają się uroczystości udzielania Sakramentu Bierzowania. Jest to okazja, by rozmawiać o tym Sakramencie oraz o wielu aspektach chrześcijańskiego życia związanych z tym Sakramentem.

Zapraszam do wymiany myśli wszystkich, którzy przeżywają przyjęcie tego Sakramentu – zarówno Przyjmujących ten Sakrament jak i ich Rodziców, Chrzestnych, Swiadków i Katechetów oraz Wychowawców.

Bp ZbK

Zapis homilii z Łukowa: http://radiopodlasie.pl/?pageId=69&a=14084&p=13

Dziś rozmawialiśmy o przygotowaniu do Sakramentu Bierzmowania. Zwrócilimy między innymi uwagę na potrzebę bliższego kontaktu z życiem. Dalej na potrzebę przygotowania w mniejszych zespołach. Zastanawialiśmy się nad wiekiem, w który jest przyjmowany ten Sakrament itp.

Zachęcam do wymiany myśli.

Bp ZbK

Posłuchaj audycji: http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=10109

W Ewangelii czwartej Niedzieli Wielkanocnej mamy spojrzenie jakby trochę z pewnej odległości na doświadczenie paschalne przeżywane podczas Triduum Paschalnego a w szczególności podczas Wigilii Paschalnej. Jest to Ewangelia, która – według koncepcji św. Jana – opowiada o sytuacji z życia Jezusa, jaka miała miejsce już pod koniec publicznej ziemskiej działalności Jezusa. Jest to ostatni epizod przed wskrzeszeniem Łazarza, na krótko przed Paschą. Wtedy to Arcykapłan Kajfasz wypowie swój sąd o skazaniu Jezusa.

W tych okolicznościach Jezus mówi o sobie jako Pasterzu, który daje życie za owce i jako o Bramie, przez którą się wchodzi, by mieć paszę, czyli życie i to życie w obfitości.  Ten prosty obraz bramy i pasterza, zaczerpnięty z życia pasterskiego, jest bardzo wymowny i wskazuje na istotę posługi Jezusa. Jezus powiedział o sobie wprost: 

Ja jestem bramą.
Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony
– wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę
(J 10,9).  

1. Brama

Brama to miejsce, które rozdziela i łączy. Brana rozdziela, dlatego, że nie wszyscy przez nią mogą przejść. Jest pewną granicą i miejscem pewnej selekcji czy weryfikacji. Trzeba mieć pewne przymioty czy kwalifikacje, aby przejść prze określoną bramę. Symbolicznie to wyrażają zazwyczaj klucze, bilety, opłaty, dziś często elektroniczne karty czy szyfry. Czytaj więcej…

Po roku pracy w ramach programu „Chrzest w życiu i misji Kościoła” przedstawiciele Parafii Dekanatów regionu półnpocno-wschodniego naszej Diecezji spotkali się z w Leśnej Podlaskiej. Tematyka, nad którą pracowaliżmy tego roku to pierwsza faza i pierwszy okres pobytu w Ziemi Obiecanej. Dotyczy to historycznych dziejów Narodu Wybranego ale odnosi się to także do każdego, kto czyta historię biblijną i poznaje historię zbawienia i odnajduje siebie w tej historii.

Wymianie doświadczeń całorocznej pracy majął służyć te Kongresy, czyli zebrania Eklezjologiczne. Ważne jest i nam wszystkim potrzebne, by zobaczyć w Kościele (czyli w Zgromadzeniu – in Ecclesia), jak Słowo Boże działa w naszym życiu i jak to nasze życie kształtuje, by ono było życiem w prawdzie i wolności oraz byśmy w ten sposób w świecie dawali świadectwo Bożego działania i odddawali Bogu chwałę.

Zachęcam do wymiany myśli.

Bp ZbK

Dziś spotkali się na pilegrzymce w Leśnej Podlaskiej Mieszkańcy i Opiekunowie Domów Pomocy Społecznej z terenu Województwa Lubelskiego, a więc z terenów Diecezji Lubelskiej, Zamojsko-Lubaczowskiej, Sandomierskiej i Siedleckiej. Było około siedmiuset uczestników. Takie pielgrzymki są organizowane regularnie do różnych miejsc – sanktuariów.

W katechezie, która wprowadziła w przeżycie liturgii Eucharystii, mówiłema o Miłosierdziu Bożym objawionym w maluczkich. Rozumienie i przyjmowanie tej prawdy o roli bycia w postawie maluczkich to bardzo istotny element objawienia, który niejako nadaje sens wszystkim sytuacjom trudnym, w jakich przychodzi nam żyć. Jezus, jako pełe Objawienie się Bog, stał się właśnie maluczkim, kimś, komu po ludzku życie się nie udało i kto przez ludzi został odrzucony aż do ukrzyżowania.
Tego właśnie Jezusa uczynił Bóg Panem i Mesjaszem – Zbawicielem świata. Od Niego uczymy się właściwej postawy życia.
Maryja, jako Służebnica, która słuchała i Słowa i Je przyjęła, stała się Matką Słowa Wcielnonego, które zaprowadziło Ją pod Krzyż, ale które też wprowadziło Ją do chwały życia. Ona jest tą, która uczy nas słuchać Słowa i mówić naszym życiem: Niech mi się stanie według Słowa Twego.

Pozdrawiam wszystkich uczestników
Bp ZbK

Wizytacja kanoniczna parafii to czas spotkań z całą wspólnotą parafialną, która się zbiera na liturgii. Dziś odbyło się także bierzmowanie kilkudziesięciu młodych parafian. To także spotkanie z grupami,  jakie są i działają w parafii i na jej terenie. Szczególnym momentm jest spotkanie z dziećmi i młodzieżą oraz nauczycielami w szkołach.

Tak też było dziś w Wiśniewie. Jeśli ktoś zechce się podzielić swoimi spotrzeżeniami, to bardzo zachęcam.

Bp ZbK

Dziś, w trzecią niedzielę wielkanocną, 8 maja, odbyło się Diecezjalne Spotkanie Rodzin. Hasłem były słowa: Dwoje jednym ciałem w Chrystusie. Na spotkanie złożyły się – po wstępnym przedstawieniu – moja katecheza i kilka świadectw. Następnie była Eucharystia i agapa. Mam wrażenie, że była bardzo dobra atmosfera. Przebieg spotkania był transmitowany prze nasze radio – Katolickie Radio Podlasie. Wielu zapewne słuchało.

Zapraszam chętnych do wymiany myśli.

Bp ZbK

Spotkanie z Nauczycielami w Krypach (110505)

by bp Zbigniew Kiernikowski

W ramach wizytacji kanonicznej parafii pw. św. Stanisława BM w Czerwonce Liwskiej spotkałem się z Uczniami i Gronem Pedagogicznym  Zespołu Szkół w Krypach. Romawialiśmy o aktualnych problemach w dziedzinie wychowania. Zwróciłem uwagę na potrzebę świadomości pełnej antropologii, by nie ulec uproszczonym schematom ludzkiego życia.  To Jezus Chrystus ukazuje pełnię człowieczeństwa w swojej Tajemnicy Wcielenia a następnie Krzyża i Zmartwychwstania. Bez takiego rozumienia Jezusa Chrystusa  trudno jest zrozumieć człowieka i trudno jest go właściwie kształtować.
W realizacji zadań wychowawczych, jakie stają przed wierzącymi Rodzicami i wszystkimi, którzy ich w tym wspomagają, jest więc zasadniczą sprawą rozumienie tego, o jakiego człowieka chodzi. Kim jest i kim ma być ten człowiek, który wzrasta i którego wspomaga się we wzrastaniu.
Jeśli mamy świadomość, że chodzi o człowieka na obraz i podobieństwo Boga, to wówczas też będziemy dobierać odpowiednie „środki” i dokonywać odpowiednich kroków w tym wychowaniu. Jeśli tego braknie, to grozi nam niebezpieczeństwo rozmijania się z właściwym celem. Dla wierzących Rodziców i Wychowawców tzw. normy odgórne nie są i nie mogą być jedynymi wyznacznikami linii wychowawczych.
Jako biskup wspomagam Członków naszego Kościoła lokalnego i wszystkich, którzy się tym interesują i na tym im zależy, m.in przez program Chrzest w życiu i misji Kościoła, w którym na początku odwołuję się do zawsze aktualnej antropologii biblijnej.

Zachęcam zainteresowanych Nauczycieli do wymiany myśli

Bp ZbK

Następna strona »

css.php