Przesłanie I czytania w II Niedzielę Adwentu roku B (Iz 40, ,1-5.9-11) objawia istotny aspekt całej historii zbawienia. Rozpoczyna się ono od mocnego wezwania o pocieszeniu. Dwukrotne użycie tego czasownika, który zarówno w hebrajskim jak i w greckim jest bardzo mocny, wskazuje na doniosłość tego wezwania. W tej części proroctwa Izajasza (Deuteroizajasz) ten czasownik określa tylko działanie Pana Boga, działanie dokonywane w Jego imieniu i Jego mocą. Sam czasownik wraża m.in. także takie pocieszenie, jakie ktoś czyni wobec kogoś znajdującego się w obliczu śmierci, a więc gdzie nie ma życia – w takich okolicznościach jest życiodajne pocieszenie ze strony Boga. Grecki przekład (Septuaginta) używa czasownika „parakalo”. Jest to czasownik, z którego rdzenia wywodzi się także nazwa stosowana do Ducha Świętego – Parakletos. To właśnie w imię mocy i w imię Ducha Bożego Prorok woła o przekazanie Ludowi Wybranemu a tym samym wtórnie każdemu człowiekowi tej pocieszającej wiadomości – w zasadzie Dobrej Nowiny. Jest to czynność pocieszenia, które niesie ze sobą nowe życie. Nie są to tylko słowa, ale wezwanie do intymnej relacji:  

Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego,
że czas jego służby się skończył,
że nieprawość jego odpokutowana,
bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy
(Iz 40,2).  

Powyższe przesłanie zostało wygłoszone w konkretnych warunkach, a więc w kontekście wygnania babilońskiego i odnosi się najpierw do ówczesnej sytuacji Ludu Wybranego. Jednakże ten Lud przeżywał to wygnanie, jako doświadczenie kary i czas oczyszczenia, nie tylko dla siebie, lecz przeżywał to także jako wybrany z powodu wszystkich i jako znak dla wszystkich. To, co stało się w tym Ludzie i co jeszcze miało się stać w Słudze Wybranym z tego Ludu, a więc w Jezusie Chrystusie, stało się ze względu na wszystkich ludzi wszystkich czasów.

1. Koniec czasu służby . . .

Pierwszym elementem obwieszczenia jest koniec czasu służby. Użyte w hebrajskim oryginale słowo odnosi się do przymusowych robót albo wskazuje na służbę wojskową, na zaciąg obowiązkowy do wojska. Czytaj więcej…


css.php