Dziś, 28 grudnia w święto Młodzianków odnbbył się już tradycjny XIV Marsz Życia w naszym Mieście. Po Eucharystii w parafii pw. św. Teresy przezyliśmy ulicami miasta do parafii pw. bł. Męczenników Podlaskich. Jest to prosty a jendocześnie zdecydowany znak opowiadania się za właściwym szacunkiem wobec życia i respektowaniem jego godności od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Naturalnie nie chodzi o sam przemarsz, ale chodzi o budzenie naszej wrażliwości i poczucia, że jest to problem dzisiaj bardzo aktualny.

Dziękuję Organizatorom i Uczestnikom tego wydarzenia. W szczególności dziękujem Członkom Domowego Kościoła oraz Kapłanom związanym z Duszpasterstwem Rodzin.

Dziękuję także Wszystkim którzy przyczynili się do właściwego pokierowania i utrzymania porządku. W szczególności dziękuję Policji za troskę i skuteczną organizację ruchu.

Pozdrawiam Wszystkich – zwłaszcza tych, którym leży na sercu sprawa troski o życia.

Bp ZbK

 


css.php