Dziś, w Trzecią Niedzielę Adwentu, celebrowaliśmy w Łukowie, w kaplicy Sióstr Nazaretanek Jutrznię. Były obecne Rodziny z Domowego Kościoła (około 60 osób w tym kilkoro dzieci). Przed Jutrznią zrobiłem krótką katechezę wprowadzającą w celebrację oraz w tematykę przekazu wiary.
To było bowiem naszym zamiarem, aby nie tylko „odmówić” Jutrznię, ale tak ją celebrować, aby była jednocześnie momentem przekazu wiary młodemu pokoleniu.
W czasie samej celebracji poprowadziłem – w nawiązaniu do czytanych i śpiewanych tekstów – dialog zarówno z dorosłymi jak i z dziećmi. Dodatkowo przeczytaliśmy Ewangelię z dzisiejszej Niedzieli (J 1,6-8.19-28).
Na bazie tych tekstów i stosownie do wcześniejszych wypowiedzi członków zgromadzenia wygłosiłem homilię.     
Liturgia zakończyła się śpiewem Benedictus i modlitwą powszechną oraz przekazaniem znaku pokoju i błogosławieństwem. Całość trwała ponad dwie godziny, ale – jak miałem wrażenie  – nikomu się ani nie dłużyło, ani nie nudziło.
Dziękuję Siostrom Nazaretankom, że nas przyjęły i Całemu Zgromadzeniu Domowego Kościoła, w szczególności tym, którzy przycznili się do zorganizowania tej niedzielnej Liturgii Laudesów, czyli „chwalby Boga”.    
Zachęcam Uczestników do podzielenia się swoimi przeżyciami oraz do wymiany myśli na temat przekazu wiary młodemu pokoleniu, tzn. w szczególności własnym dzieciom i to czynionemu w duchu modlitwy Kościoła i modlitwy rodzinnej.
Bp ZbK
 
 
 

css.php