Dziś, 29 grudnia 2011 r.  odbyło się spotkanie opłatkowe Grup „AA” w Brzozowicy. Było blisko dwustu Uczestników. Spotkania opłatkowe grup „AA”  odbywają się w różnych miejscowościach. Wybór i organizację przejmuje jedna z grup.

Program jest zawsze podobny. Są dwie główne części. Najpierw śpiew kolęd, modlitwa, czytanie Ewangelii i składanie soebie życzeń przy łamaniu się opłatkiem. Druga część to wieczerza wigilijna i dawanie świadectw.

Jest to zawsze bardzo znamienne, kiedy konkretne osoby przedstawiają pewne fragmenty swej drogi trzeźwienia oraz wyrażają radość z życia wtrzeźwości – niezależnie od tego czy jest to kilka lat czy kilkadziesiąt lat. Wzruszające jest zawsze to, jak jest ukazywana sytuacja rodziny w czasie zależności alkoholowej i po wejściu na drogę trzeźwienia.

Wyrażam wdzięczność Organizatorom i wszystkim Uczestnikom tego spotkania. Każde spotkanie jest dla mnie doświadczeniem mocy Pana Boga, która jest w stanie uzdrawiać człowieka, jeśli człowiek tylko na to pozwoli, oraz przjawem życia Kościoła jako wspólnoty, w której bardzo konkretnym doświadczeniem jest możliwość nawrócenia czyli zdrowienia albo inaczej trzeźwienia.

Zapraszam do dalszego dawania świadectwa i umacniania się w trwaniu w trzeźwości.

Z pozdrowieniem dla Wszystkich

Bp ZbK


css.php