Mój temat w KRP: Boże Narodzenie (111220)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Podczas dzisiejszej (20 grudnia 2011 r.) wieczornej audycji KRP: „Rozmowy o życiu” podejmujemy temat Bożego Narodzenia.

W studio będą Dzieci i to właśnie z nimi chcemy przybliżyć sobie sens prawdy i tajemnicy Bożego Narodzenia a tym samym obecności Boga jako Człowieka między nami, czyli Jego obecności w historii świata a więc w małych i wielkich sprawch naszgo życia.

Zachęcam do udziału.

Bp ZbK

20 grudnia odbędzie się prowadzona przeze mnie Celebracja Słowa Bożego w Krzesku. Uczestnicy tej celebracji to przedstawiciele wspólnot AA i ich najbliższi.

Tematem wiodącym jest Swiatło.  Czytania podprowadzają do Swiąt Bożego Narodzenia. Będziemy proklamować fragment Księgi Wyjścia (Wj 14,10-22) o prowadzeniu przez Swiatło Boże Izraelitów przez pustynię i Morze Czerwone. Następnie fragment z Księgi Izajasza (Iz 60,1-5.18-22) wzywającym do uświadomienia sobie, że Bóg może czynić życie człowieka śwoatłem. O tym więcej jeszcze usłyszymy w czytaniu z Pierwszego Listu św. Jana (1J 2,7-11). Ci którzy potrafią kochać, żyją w świetle i są światłem. Wszystko to jest możliwe dziękio Ewangelii, którą obwieścił Jezusa Chrystus i której słuchamy i którą przyjmujemy (Mt 4,12-17).

Zachęcam do dzielenia się myślami i dawania świadectwa

Bp ZbK


css.php