Pasterka – liturgia pasterzy. Właśnie pasterze byli  pierwszymi, którzy otrzymali Dobrą Nowinę o Narodzeniu Jezusa. Oni też, jak o tym  opowiada Ewangelia, pospieszyli i znaleźli wszystko tak, jak im było  oznajmione. Jest to wielkie i ważne doświadczenie, kiedy człowiek usłyszy  wiadomość i, posłuszny jej prawdzie, pójdzie i zobaczy, że jest tak, jak mu  było oznajmione. Jest to doświadczenie prawdy. Człowiek zawsze boli, gdy  zostanie oszukany. Tak mocno to człowieka boli, bo człowiek został oszukany i  żyje jako ten, kto jest wystawiony na różnego rodzaju oszustwa. Kiedy to się  dzieje, czasem nawet w małych sprawach, w człowieku odżywa na różne sposoby ta  rana zadana przez grzech, który jest największym oszukaniem i powodem  nieszczęścia człowieka. Dlatego człowiek potrzebuje światła, światła prawdy.  Potrzebuje doświadczenia, że jest możliwe, aby nie zostać oszukanym.

Już od ponad dwóch tysiące lat ludziom jest dawana okazja poznawania  światła prawdy objawionej w Narodzeniu Boga jako człowieka. Na różne sposoby i  w różnych okolicznościach zostają ludzie obdarowani tym światłem, które wkroczyło  w historię ludzkości tak zwyczajnie jak człowiek. Rodząc się w warunkach  odrzucenia przez świat dał ludziom możliwość przeżywania tajemnicy światła,  które jest inne od tego wszystkiego, co i jak widzi i co czyni świat.

W Noc Bożego Narodzenia Kościół proklamuje nam orędzie,  jakie wygłosił prorok Izajasz ponad dwa i pół tysiąca lat temu. Jest to orędzie  aktualne także dzisiaj i będzie aktualne w każdym pokoleniu. Za czasów Izajasza  miało odniesienie do trudności i wydarzeń związanych z wygnaniem babilońskim. Dzisiaj  ma odniesienie do zagubienia się człowieka w tym wszystkim, czego szuka dla  zdobycia własnego szczęścia, jak on sam je pojmuje.

Naród kroczący w ciemnościach

ujrzał światłość wielką;

nad mieszkańcami kraju mroków

światło zabłysło   (Iz 9,1).

Kiedy mówimy o ciemnościach i mrokach, wyrażamy w tym  wszystko to, co jest dla nas nieznanym, co staje przed nami jako trudne i nie  do pokonania, co nas przerasta i przeraża, co nam odbiera radość życia i czasem  jest przeżywane jako mroki śmierci.

 

1. Dlaczego ciemność?

Człowiek znalazł się w ciemności, gdy przestał patrzeć na Boga i zwracać się ku Boga a zwrócił się ku sobie. Zaczął  myśleć o sobie jako tym, kto sam potrafi poznać i określić, co dla niego jest  dobre a co złe. Czytaj więcej…


css.php