Dziś wieczorem spotkały się u mnie, w domu biskupim trzy stowarzyszenia: Bractwo św. Judy Tadeusza, Fraternia M.B. Królowej Rodzin działająca na rzecz życia i rodziny oraz Konwent „Lux Christi”.

Te trzy organizacja skupiają wiernych świeckich zaangażowanych w różnych dziedzinach życia. Bractwo św. Judy Tadeusza działa od około 5 lat. Zajmuje się umacnianiem chrześcijańskiego pojmowania misji chrześcijańskiej w kluczu niesienia pomocy wszystkim potrzebującym rozeznania w różnych dziedzinach życia. Fraternia M.B. Królowej Rodzin stawia sobie jako cel obronę życia ludzkiego i promocję wszystkiego to, co jest związane z niesieniem pomocy rodzinie. Konwent „Lux Christi” działający zaledwie ponad rok troszczy się o niesienie nauki chrześcijańskiej i chrześcijańskiego wychowania oraz popularyzację wszystkiego, co jest związane z patriotyzmem.

Było to pierwsze wspólne spotkanie członków tych trzech stowarzyszeń. Chodziło o wzajemne poznanie się oraz o przedstawienie własnej tożsamości i aktywności. W spotkaniu uczestniczyło ponad trzydzieści osób. Jestem przekonany, że prezentacja członków stowarzyszeń i zakresu ich działalności oraz wymiana doświadczeń była bardzo potrzebne, by lepiej uświadomić sobie możliwości i potrzeby działania tychże organizacji.

Dziękuję wszystkim Uczestnikom. Jeśli będzie chęć dalszej wymiany zdań i prezentowanie pomysłów, zapraszam do tego – nie tylko Uczestników spotkania, nie tylko Członków tych stowarzyszeń, ale wszystkich, których interesuje tematyka działalności wiernych świeckich.

Może to będzie też okazją, by Członkowie tych stowarzyszeń przedstawili coś ze swojej działalności tutaj na blogu.  

Bp ZbK


css.php