Dziś kolejna audycja.

Kontynuujemy rozmowę w ramach programu „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Jesteśmy w drugiej katechezie tego roku duszpasterskiego. Tematyka jest związana z instytucjami religijnymi Izraela, czyli Starego Testamentu. To przygotowuje do rozumienia tego, co Jezus czyni w Nowym Testemencie. Drugim tematem, który teraz podejmujemy jest „Synagoga”  jako instytucja, która stanęła u początku gromadzenia się dla sł.uchania Słowa Bożego.  

Nadto zajmiemy się aktualnościami,. jakie jawią się dziś w punkcie naszych zainteresowań.

Zapraszam!

bp ZbK

Spotkanie z Małżeństwami (121204)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Dziś na spotkaniu z Małżeństwami kontynuowaliśmy tematykę dotyczącą relacji kształtowanych na obraz i podobieństwo Boże. Zatrzymaliśmy się dłużej nad tym zagadnieniem w świetle pierwszych słów Bemedykta XVI Listu Apostolskiego „Porta Fidei” zapowiadającego Rok Wiary.

Tym, co stnowiło przedmiot katechezy i dalej naszych rozważań to rozumienie samego pojęcia i rzeczywistości „bramy wiary” jako rzeczywistości kształtującej człowieka i prowadzącej do komunii.

Jeśli ktoś z Uczestników zechce kontynuować, to bardzo zapraszam.

Bp ZbK

 


css.php