Spotkanie z Nauczycielami KLO (121203)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Spotkanie z Nauczycielami Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Rodziny w Siedlcach wprowadziłem katechezą w oparciu o List Apostolski Benedykta XVI „Porta fidei” ogłaszający Rok Wiary. Zwróciłem przede wszystkim uwagę na sens określenia „brama wiary” jako rzeczywistości zapraszającej nas nie tyle do takiego rozumienia jakoby chodziło o jakieś przemieszczenie się czy przejście przez jakby zewnętrzną bramę, czyli dokonanie jakiejś akcji religijnej czy obrzędu. Jest to zaproszenie do wejścia w wiarę, dzięki której dokonuje się (może dokonać się) przemiana naszego życia. Chodzi najpierw i przede wszystkim o zmianę naszej mentalności, aby nie była tylko zewnętrznie religijna, lecz kształtowała nasze życie na wór Jezusa Chrystusa.

Mówiłem dalej w oparciu o tekst Jr 7,3.5 ukazujący rolę i zadanie proroka Jeremiasza w kształtowaniu wiary ówczesnych praktykujących religijny kult świątynny oraz w oparciu o tekst Rdz 12,1 mówiący o wyjściu Abrahama z jego ziemi, aby być w kraju, który mu Bóg ukaże, tzn. aby widzieć inaczej.

Te dwie postaci: Jeremiasz i Abraham są nam bardzo pomocne w rozumieniu i przeżywaniu tego, czym jest brama wiary prowadząca do takiej przemiany naszego życia, by ono było życiem z wiary.

Następnie wywiązała się dyskusja, która domaga się kontynuacji.

Zapraszam więc do dalszej wymiany zdań i pogłębiania myśli o życiu z wiary szczególnie w poczuciu odpowiedzialności za kształtowanie młodego pokolenia. Aby mogło to być owocne, potrzebujemy najpierw sami umocnienia na tej drodze.

Bp ZbK


css.php