Potomstwo sprawiedliwe (1 Ndz Adwentu C 2012)

by bp Zbigniew Kiernikowski

W pierwszą Niedzielę Adwentu roku C pierwsze czytanie liturgiczne stanowi fragment proroctwa Jeremiasza. To proroctwo sytuuje się pod koniec wygnania babilońskiego i jest przeniknięte myślą o powrocie do Ziemi Obiecanej. Ten powrót jest zapowiadany jako wydarzenie o znaczeniu większym niż wyjście z Egiptu.

Specyfika wielkości tego wydarzenia będzie – wg zapowiedzi proroków – polegać nie tylko na samym powrocie z ziemi wygnania, ale na przemianie ludzi, którzy jako „reszta” wrócą do Ziemi Obiecanej. Nowość i oryginalność tego powrotu polega głównie na tym, że powracający pozwolę się nie tylko prowadzić, by dojść do Ziemi, z której oni czy raczej ich przodkowie zostali wygnani, lecz pozwolę się przemieniać tak, by żyć duchem Bożym, by przyjąć do swego serca Boże prawo i nim konsekwentnie żyć.

Wtedy to Pan wypełni pomyślną zapowiedź, jaką obwieścił domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu:

W owych dniach i w owym czasie
wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe;
będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi (Jr 33,15).

Rozumienie przesłania tego tekstu zależy w dużej mierze od tego odniesiemy pojęcie „potomstwo sprawiedliwe”. Przyjrzyjmy się choćby krótko i w sposób uproszczony, jak to jest możliwe tutaj na blogu.

1. Potomstwo z rodu Dawida

Wczytanym w dzisiejszą Niedzielę fragment proroctwa Jeremiasza (w przekładzie Biblii Tysiąclecia) mówi o „potomstwie sprawiedliwym”. Określenie hebrajskie to: tsemah tsedakach, a więc dosłownie „potomstwo sprawiedliwości”. Czytaj więcej…

W święto Andrzeja Apostoła, 30 listopada 2012 r., zainaugurowaliśmy „Pustelnię Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego” na tzw. Wichrówce koło Dursztyna. Jest to dzieło prowadzone przez Instytut Niepokalanej Matki Kościoła (Ruch Światło-Życie).

Wczorajszy dzień to dzień intensywnej pracy i modlitwy. Liturgia Godzin i Liturgia Eucharystii były tymi elementami wczorajszego dnia, które nadawały charakter temu wydarzeniu. W treści związane z sensem i misją tej pustelni wprowadziłem przez konferencję tematyczną o roli przeżycia i doświadczenia pustyni i samotności w celu przygotowania siebie do życia w relacjach i jak najpełniejszej komunii z Bogiem i z bliźnimi. Pustynia i samotność nie są bowiem właściwym miejscem życia. Jednak doświadczenie związane z pustynią (pustelnią) i przeżycie samotności są pożyteczne a nawet czasem konieczne do tego, by przygotować siebie do życia we właściwych relacjach oraz we wspólnocie i komunii.

Tematyka pustyni i samotności w kluczu kształtowania relacji i komunii została następnie zgłębiona przez uczestników w kilkugodzinnej skrutacji Słowa Bożego a następnie przez podzielenie się swoimi doświadczeniami i refleksjami.

Gdyby ktoś był zainteresowany uzyskaniem dalszych wiadomości i ewentualnym skorzystaniem z tej szczególnej oferty dla pogłębienia swego życia duchowego a w szczególności uzyskania więcej światła na to wszystko czym jest przeżywanie relacji z Bogiem i z bliźnimi, może się kontaktować z odpowiedzialnymi za ten ośrodek pod numerem telefonicznym +48 500 850 400.

Pozdrawiam wszystkich Blogowiczów jeszcze z gór, ale już w drodze do Siedlec

Bp ZbK


css.php