Dalszy ciąg rozmowy w ramach programu „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Dalsza i już końcowa część drugiej katechezie tego roku duszpasterskiego.

Tematyka jest związana z instytucjami religijnymi Izraela, czyli Starego Testamentu. Dziś zwrócimy szczególną uwagę na relacje między Synagogą a Kościołem. Zawsze chodzi – obok oddawania Bogu chwały – o aspekt gromadzenia się dla słuchania Słowa Bożego i przekazywania nauki oraz kształtowania wiary.

Nadto zajmiemy się aktualnościami,. jakie jawią się dziś w punkcie naszych zainteresowań.

Zapraszam!

bp ZbK


css.php