W Trzecią Niedzielę wielkanocną rozpoczynamy nasze zgromadzenia niedzielę modlitwą, która otwiera przed nami określoną perspektywę życia:

Prosimy o to, aby chrześcijanie –

ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych *
z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania

Prawda zmartwychwstania Jezusa Chrystusa zmienia całkowicie perspektywę naszego ludzkiego życia. Czyni je oczekiwaniem. Czyni nas ludźmi oczekiwania, a nie tylko działania, naszego ludzkiego działania według naszych planów i oczekiwań.

Oczywiście tym samym nie się neguje wartości i potrzeby naszego działania i zaangażowania w rzeczywistość ziemską. Nie, bo jesteśmy na tej ziemi i to życia zostało złożone w nasze władanie. Prawda o zmartwychwstaniu pomaga nam to życie właściwe ustawić. Pomaga nam w tym, byśmy nie absolutyzowali tej ważnej, ale nie najważniejszej sprawy, jaką jest to życie, szczęście na ziemi, sukcesy itp.

Tę perspektywę otrzymujemy właśnie w obwieszczeniu zmartwychwstania Jezusa i naszego. Nie tylko tego, które nastąpi kiedyś na końcu czasów, ale także już teraz tutaj pośród tego nastego śmiertelnego życia. Pośród tej naszej śmiertelności .

Oprócz naszego działania jest bowiem działanie Pana Boga objawione w Jezusie Chrystusie

Jakie to jest działanie?

Do czego ono zmierza?

Do tego, by dać nam już tutaj na ziemi coś z doświadczenia zmartwychwstania i by już tutaj na ziemi uczynić nas świadkami tej prawdy – o zmartwychwstaniu Jezusa i naszym. By uczynić nas ludźmi otwartymi na życie, które nie zna końca, bo ma moc przechodzenia przez śmierć. Tego sobie życzymy i w tym się wspomagamy oddając się mocy Zmartwychwstałego.

Bp ZbK


css.php