Poniedziałek Wielkanocny (180402)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Przeżycie Triduum Paschalnego jest wydarzeniem, które nie zamyka się w sobie lecz jest bramą i kluczem do nowego życia. Wszyscy, którzy przeżyli podczas Triduum zanurzenie w paschalnej Tajemnicy Jezusa Chrystusa, teraz z niego korzystają i żyją w jego świetle i jego mocy. Korzystamy wszyscy.

Tej Wielkiej Nocy w szczególny sposób skorzystali z tej Tajemnicy Neofici, którzy przyjęli chrzest tej właśnie nocy. Także my wszyscy już wczesnej ochrzczeni mieliśmy okazję odnowić się zbliżając choćby duchowo się do wód chrztu uświęconych śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. W katedrze legnickiej uczyniliśmy to w sposób widoczny przez gest zbliżania się do chrzcielnicy, żegnania się wodą poświęconą podczas Wigilii Paschalnej i całując chrzcielnicę.

Po zakończeniu Triduum Paschalnego rozpoczyna się oktawa Wielkanocy. Oktawa jest pojmowana jak jeden wielki dzień. Podczas liturgii tej oktawy każdego dnia w modlitwie będzie zawsze używany zwrot „dzień zmartwychwstania” lub podobnie. Tak przez osiem dni. Ósmy dzień czyli „dies octava” jest znakiem wieczności. Otwiera perspektywę życia zmierzającego ku wieczności, dlatego że opartego i zakorzenionego w Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

Oktawa kończy się niedzielą zwaną od starożytności Niedzielą Białą albo też Niedziela Przewodnią; która przewodzi, czyli prowadzi. Nazwa Niedzieli Białej bierze się stąd, że w kościele pierwotnym ochrzczeni w wigilię Paschalną przychodzili w białych szatach i je zdejmowali na znak przejścia z rzeczywistości chrzcielnej w codzienne chrześcijańskie życie w świecie. We wspólnotach Drogi Neokatechumenalnej ci, którzy ukończyli Drogę i przeżyli odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, świętują w białych szatach cały okres Pięćdziesiątnicy uczestnicząc kilkakrotnie w ciągu każdego z tych siedmiu tygodni w Eucharystii. Od czasu kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej w 2000 roku ta druga niedziela Wielkanocna nosi też nazwę Niedziela Miłosierdzia Bożego.

Obchód Paschy trwa przez czas paschalny (wielkanocny). Albowiem pięćdziesiąt dni od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego obchodzi się z wielką radością jako jeden dzień świąteczny. Co więcej, jako „wielką niedzielę” (Lopśp 100).

Niechaj nas nie opuszcza duch i atmosfera świąt wielkanocnych. Niechaj nas wspomaga Duch Jezusa Chrystusa, byśmy żyli w oczekiwaniu na spełnieni się obietnicy zawartej w Pięćdziesiątnicy.

Pozdrawiam

Bp ZbK


css.php