W dnaich 13 i 14 listopada 2011 roku odbywa się wizytacja kanoniczna Parafii pw. św. Teresy w Siedlcach. Parafia jest prowadzona przez Ojców Oblatów. Jest to najstarsza parafia z młodszych parafii siedleckich. Pierwsza, która powstała po II wojnie światowej.

W katechezie na rozpoczęcie wizytacji mówiłem o jedności wspólnoty chrześcijańskiej i jej misyjności. Jedność jest owocem zwracania się wszystkichj rozproszonych ku Tajemnicy Jezusa Chrystusa. Jest to owoc Ducha Jezusa Chrystusa. Nie jest to jedność narztucona i funkcjonująca tylko w wymiarach zewnętrznych o organizacyjnych, ale jedność przeżywana jako komunia. Dokonuje się to dzięki poznaniu i przyjęciu Tajemnicy Paschalnej: śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i daru Jego Ducha.

Z tej otwartej jedności rodzi się misyjność Kościoła. Jest ona po prostu owocem pokonywania wszystkich barier i uprzedzeń. Misyjność Kościoła jest owocem świadomego przeżywania jego tożsamości w mocy Ducha Swiętego, by wychdzić ku drugiemu człowiekowi w jewgo różnorakich potrzebach. Jest to znak albo jeszcze dobitniej sakrament jedności, który przemawia do wszystkich. Oczywiście wzbudza też kontrowersje i czasem jest przedmiotem prześladowań.

Liturgia dzisiajeszej Eucharystii prowadziła nas drogami daru otrzymanego jako powierzone talenty. Znaczenie tych talentów może być różnie rozumiane, tzn. można próbować je idemtyfikować z różnego rodzaju uzdolnieniami i łaskami. Ostatecznie jest to dar Ducha Swiętego, dar znajomości Tejemnicy Jezusa Chrystusa. Dar sakramentów świętych a w szczególności chrztu. Ten dar można dobrze wykorzystać i pomnażać, a można też zakopać go i odłożyć na bok oraz żyć tak, jakby tego daru się nie otrzymało.

Odbyły się spotkania z Radą Parafialną,  z grupami, wspólnotami i ruchami działającymi w Parafii. Była młodzież Oblacka z różnych stron Polski. Odwiedziłem też Siostry Służebniczki pracujące w Parafii oraz jedną z Rodzin.

Jutro będę w Zespołe Szkół nr 2.

Zapraszam do refleksji, wymiany zdań i spostrzeżeń.

Bp ZbK


css.php