Dziś, 6 istopada 2011 roku w 32 Niedzielę zwykłą odbyła się witytacja kanoniczna parafii pw. św. Maksymiliana. Parafia jest prowadzona prze Ojców Franciszkanów Konwentualnych. Jest to Parafia na obrzeżach Siedlec i oprócz Mieszkańców Siedelc należą do niej Mieszkańcy kilku okolicznych wiosek. Parafia istnieje kilkanaście lat. Ma do dyspozycji kaplicę, w której odbywa się liturgia i dom parafialny, gdzie odbywają się różnego rodzaju spotkania. Parafia podjęła w ostanim czasie budowę nowej świątyni i zaplecza duszpasterskiego.

W ramach przewidzianego ceremoniału ingresu miała miejsce katecheza. Jej głównym motywem była świadmoścć tożsamości chrześcijańskiej i potrzeba odpowiedniej formacji,  czyli inicjacji chrześcijańskiej. 
Czytania liturgiczne Euchrystii dzisiejszej niedzieli ukierunkowywały treść homilii na Mądrość Bożą i umiejętność przyjmowania jej w czuwaniu. Przypowieść o pannach mądrych i głupich sugeruje myśl, że nie wystarczy mieć lampę i nie wystarczy ją pielęgnować i troszczyć się o jejwygląd. Trzeba zatroszczyć się o to, by mieć do dyspozycji oliwę.  Można to przenieść na życie sakramentalne i wszystkie praktyki religijne. One nie wystarczą – nawet jeśli są najpiękniej zorganizowane i przeprrowadzone. Nie wystarczy przyjmowanie sakramentów. Trzeba przyjąć ducha, który z tymi sakramentami jest związany i który z nich wynika. Trzeba czujności co do przyjmownia Ducha Swiętego podczas wszystkich naszych czynności i obrzędór rytualnych.

Po litugii Eucharystii odbyło się spotkanie z grupami i ruchami oraz stowarzyszeniami działającymi na terenie Parafii. Później także spotkanie z Radą Parafialną i wizyta u jednej z Rodzin tejże Parafii. Na zakończenie miało miejsce spotkanie z Nauczycielami i Pracownikami Szkoły Podsatwowej i Gimnazjum w Golicach. Wszystkie e spotkania były dla mnie intersujące. Dały mi pewien lepszy wgląd w życie i działalność Parafii. Dziękuję wszystkim i zapraszam do kontynuacji tych spotkań przez wymianę zdań tutaj na blogu.

Bp ZbK


css.php