Dziś spotkali się na pilegrzymce w Leśnej Podlaskiej Mieszkańcy i Opiekunowie Domów Pomocy Społecznej z terenu Województwa Lubelskiego, a więc z terenów Diecezji Lubelskiej, Zamojsko-Lubaczowskiej, Sandomierskiej i Siedleckiej. Było około siedmiuset uczestników. Takie pielgrzymki są organizowane regularnie do różnych miejsc – sanktuariów.

W katechezie, która wprowadziła w przeżycie liturgii Eucharystii, mówiłema o Miłosierdziu Bożym objawionym w maluczkich. Rozumienie i przyjmowanie tej prawdy o roli bycia w postawie maluczkich to bardzo istotny element objawienia, który niejako nadaje sens wszystkim sytuacjom trudnym, w jakich przychodzi nam żyć. Jezus, jako pełe Objawienie się Bog, stał się właśnie maluczkim, kimś, komu po ludzku życie się nie udało i kto przez ludzi został odrzucony aż do ukrzyżowania.
Tego właśnie Jezusa uczynił Bóg Panem i Mesjaszem – Zbawicielem świata. Od Niego uczymy się właściwej postawy życia.
Maryja, jako Służebnica, która słuchała i Słowa i Je przyjęła, stała się Matką Słowa Wcielnonego, które zaprowadziło Ją pod Krzyż, ale które też wprowadziło Ją do chwały życia. Ona jest tą, która uczy nas słuchać Słowa i mówić naszym życiem: Niech mi się stanie według Słowa Twego.

Pozdrawiam wszystkich uczestników
Bp ZbK


css.php