Spotkanie z Nauczycielami w Krypach (110505)

by bp Zbigniew Kiernikowski

W ramach wizytacji kanonicznej parafii pw. św. Stanisława BM w Czerwonce Liwskiej spotkałem się z Uczniami i Gronem Pedagogicznym  Zespołu Szkół w Krypach. Romawialiśmy o aktualnych problemach w dziedzinie wychowania. Zwróciłem uwagę na potrzebę świadomości pełnej antropologii, by nie ulec uproszczonym schematom ludzkiego życia.  To Jezus Chrystus ukazuje pełnię człowieczeństwa w swojej Tajemnicy Wcielenia a następnie Krzyża i Zmartwychwstania. Bez takiego rozumienia Jezusa Chrystusa  trudno jest zrozumieć człowieka i trudno jest go właściwie kształtować.
W realizacji zadań wychowawczych, jakie stają przed wierzącymi Rodzicami i wszystkimi, którzy ich w tym wspomagają, jest więc zasadniczą sprawą rozumienie tego, o jakiego człowieka chodzi. Kim jest i kim ma być ten człowiek, który wzrasta i którego wspomaga się we wzrastaniu.
Jeśli mamy świadomość, że chodzi o człowieka na obraz i podobieństwo Boga, to wówczas też będziemy dobierać odpowiednie „środki” i dokonywać odpowiednich kroków w tym wychowaniu. Jeśli tego braknie, to grozi nam niebezpieczeństwo rozmijania się z właściwym celem. Dla wierzących Rodziców i Wychowawców tzw. normy odgórne nie są i nie mogą być jedynymi wyznacznikami linii wychowawczych.
Jako biskup wspomagam Członków naszego Kościoła lokalnego i wszystkich, którzy się tym interesują i na tym im zależy, m.in przez program Chrzest w życiu i misji Kościoła, w którym na początku odwołuję się do zawsze aktualnej antropologii biblijnej.

Zachęcam zainteresowanych Nauczycieli do wymiany myśli

Bp ZbK


css.php