W Ewangelii czwartej Niedzieli Wielkanocnej mamy spojrzenie jakby trochę z pewnej odległości na doświadczenie paschalne przeżywane podczas Triduum Paschalnego a w szczególności podczas Wigilii Paschalnej. Jest to Ewangelia, która – według koncepcji św. Jana – opowiada o sytuacji z życia Jezusa, jaka miała miejsce już pod koniec publicznej ziemskiej działalności Jezusa. Jest to ostatni epizod przed wskrzeszeniem Łazarza, na krótko przed Paschą. Wtedy to Arcykapłan Kajfasz wypowie swój sąd o skazaniu Jezusa.

W tych okolicznościach Jezus mówi o sobie jako Pasterzu, który daje życie za owce i jako o Bramie, przez którą się wchodzi, by mieć paszę, czyli życie i to życie w obfitości.  Ten prosty obraz bramy i pasterza, zaczerpnięty z życia pasterskiego, jest bardzo wymowny i wskazuje na istotę posługi Jezusa. Jezus powiedział o sobie wprost: 

Ja jestem bramą.
Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony
– wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę
(J 10,9).  

1. Brama

Brama to miejsce, które rozdziela i łączy. Brana rozdziela, dlatego, że nie wszyscy przez nią mogą przejść. Jest pewną granicą i miejscem pewnej selekcji czy weryfikacji. Trzeba mieć pewne przymioty czy kwalifikacje, aby przejść prze określoną bramę. Symbolicznie to wyrażają zazwyczaj klucze, bilety, opłaty, dziś często elektroniczne karty czy szyfry. Czytaj więcej…

Po roku pracy w ramach programu „Chrzest w życiu i misji Kościoła” przedstawiciele Parafii Dekanatów regionu półnpocno-wschodniego naszej Diecezji spotkali się z w Leśnej Podlaskiej. Tematyka, nad którą pracowaliżmy tego roku to pierwsza faza i pierwszy okres pobytu w Ziemi Obiecanej. Dotyczy to historycznych dziejów Narodu Wybranego ale odnosi się to także do każdego, kto czyta historię biblijną i poznaje historię zbawienia i odnajduje siebie w tej historii.

Wymianie doświadczeń całorocznej pracy majął służyć te Kongresy, czyli zebrania Eklezjologiczne. Ważne jest i nam wszystkim potrzebne, by zobaczyć w Kościele (czyli w Zgromadzeniu – in Ecclesia), jak Słowo Boże działa w naszym życiu i jak to nasze życie kształtuje, by ono było życiem w prawdzie i wolności oraz byśmy w ten sposób w świecie dawali świadectwo Bożego działania i odddawali Bogu chwałę.

Zachęcam do wymiany myśli.

Bp ZbK


css.php