W dniach od 26 do 30 kwietnia uczestniczyłem w konwiwencji w Domus Galilaeae poświęconej sprawie ewangelizacji na kontynencie azjatyckim. Było nas około 30 biskupów z różnych stron świata wraz z Kard. S. Ryłko i Kard. Ch. Schoenbornem. Nadto prawie wszyscy rektorzy seminariów Redemptoris Mater, który jest na świecie 78 oraz katechiści wędrowni Drogi Neokatechumenalnej odpowiedzialni za ewangelizację prowadzoną przez DN w różnych regionach świata.

W obliczu jawiących się potrzeb ewangelizacyjnych w Azji, a szczególności w Chinach, zgodnie z intencją misyjną Ojca św. Benedykta XVI („Aby Pan pomógł Kościołowi w Chinach wytrwać w wierności Ewangelii i wzrastaniu w jedności”) zastanawialiśmy się – wsłuchując się w Słowo Boże i pozostając w modlitwie – nad sprostaniem potrzebie formacji prezbiterów, którzy pełniliby posługę ewangelizacyjną głównie razem z rodzinami.

Mamy nadzieję, że podczas najbliższego Światowego Dnia Młodzieży w Madrycie, w sierpniu tego roku, zgłoszą się młodzi chętni do podjęcia tej misji po odpowiednim przygotowaniu i studiach. Do tego są też potrzebne seminaria i odpowiednia formacja. Polecam to modlitwie wszystkich, którym leży na sercu sprawa ewangelizacji.

Pamiętałem o Blogowiczach w Galilei a w szczególności na Górze Błogosławieństw.  Dni Paschalne w ramach Oktawy bardzo nadają się do spotkania Zmartwychwstałego Pana w Galilei, do odkrywania Jego ewangelijnego orędzia.

W niedzielę uczestniczyłem w uroczystościach beatyfikacyjnych Jana Pawła II. Było to bardzo podniosłe i znamienne wydarzenie dla całego Kościoła – także z akcentem polskim. O tym jest wiele informacji, dlatego nie piszę więcej na ten temat.

Świadomi wielkości dzieła dokonanego przez Jana Pawła II czujemy się szczególnie wezwani do modlitwy i współdziałania na polu nowej ewangelizacji. 

Dołączam jeszcze dalsze informacje na temat ewangelizacji w Chinach (za jedną ze stron sieci)

Papieska intencja misyjna na maj dotyczy Kościoła w Chinach. Do chińskich katolików Benedykt XVI skierował przed czterema laty, 27 maja 2007 r., obszerny list. Czytaj więcej…


css.php