Konrad – skład kadzidła

by bp Zbigniew Kiernikowski

Kadzidło to mieszanka żywicy i wonnych ziół oraz innych naturalnych składników wydzielającyh woń podczas spalania. Oryginalnie to żywica z drzew gatunku Boswellia rosnących w południowej Arabii, płn. Afryce także w Indiach. Jest ok. 25 odmian tego gatunku. Jako skład kadziła są podawane różne kombinacje, np.: żywica – 66%; olejki – 6%; substancje gumowe – 20%; różne dodatki roślinne – 2-4%; i inne – ok. 6%. To konkretny przepis 1788 roku. Odsyłam do studium M. Pfeifer, Der Weihrauch, Regensburg 1977. Naturalnie jest wiele różnych kombinacji, łącznie z tak uproszczonym rozwiązaniem, że jest to kompozycją głównie składająca się z suszonych polnych kwiatów.

Zachęcam do zajrzenia do katechez liturgicznych Swiatło i moc liturgii (Część III – katecheza 4/III). Dostępne także na stronie internetowej. Tam jest co prawda tylko krótko o składzie kadzidła. Więcej natomiast o jego znaczeniu i roli w obrzędach.

Bp ZbK

Msza sprawowana według Mszału Jana XXIIII

by bp Zbigniew Kiernikowski

Odpowiadam wszystkim, którzy w ostatnim czasie do mnie się zgłaszali z pytaniami w tej materii :

1. Przed kilku laty ktoś zwrócił się do mnie z prośbą o możliwość Mszy świętej według Mszału Jana XXIII. Poprosiłem wówczas, aby zorganizować spotkanie z zainteresowanymi osobami. Nie zostało to do dzisiaj uczynione.

2. Odnosząc się do Motu Proprio Benedykta XVI trzeba pamiętać, że:

a) sprawowanie tej liturgii jest formą nadzwyczajną liturgii Kościoła (zob. Motu proprio Art. 1);

b) W parafiach, w których jest stale obecna grupa wiernych przywiązanych do wcześniejszych tradycji liturgicznych (ubi coetus fidelium traditioni liturgicae antecedenti adhaerentium continenter existit), proboszcz powinien chętnie przyjąć ich prośbę o odprawianie Mszy rycie Mszału Rzymskiego ogłoszonego w 1962 i zapewnić, aby dobro tych wiernych stało w zgodzie ze zwykłą opieką duszpasterską w parafii i pod kierunkiem biskupa zgodnie z kanonem 392, unikając niezgody i wybierając jedność Kościoła. (Art. 5 § 1).

3. Mając to na uwadze proszę, aby osoby zainteresowane (stała grupa wiernych) zwróciły się najpierw do swego proboszcza, a ewentualnie następnie do mnie (zob. Motu proprio art. 7). Księży Proboszczów proszę też, aby w takich przypadkach skontaktowali się ze mną.

Bp ZbK

Ogólnie o naszych rozmowach

by bp Zbigniew Kiernikowski

Niniejszą wypowiedzią chcę się odnieść do wpisów wielu internautów, których pozdrawiam tą drogą. Chcę skierować kilka sów wyjaśnień dla lepsze wzajemnego rozumienia się w tego rodzaju komunikacji, za co z góry dziękuję.

O ile mi wiadomo, blog to przede wszystkim proponowanie pewnych myśli i opinii i wszczęcie wymiany zdań na poruszane tematy. Jest to w pewnym sensie dzieło przez kogoś zainicjowane, które staje się dziełem wspólnym. Z czasem do tego dojdziemy, że będę proponował rópżne tematy. Głównym będzie zawsze odniesienie naszego życia do Ewangelii. Chętnie podejmuję w tym kontekście każdą możliwą dla mnie rozmowę i staram się reagować. Jednakże proszę uwzględnić że:

1) Nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Na pewną kategorię pytań odpowiadam indywidualnie bądź zapraszam do osobistego kontaktu (nie wszystko bowiem możliwe jest do rozwiązania w dialogu prowadzonym drogą elektroniczną). Nie chcę, aby to była martwa wykładnia – niektóre sprawy są jednak możliwe do prowadzenia tylko drogą indywidualną.

2) Dziękuję za sugestie podpowiadające, jak byłoby lepiej. Z niektórych zapewne skorzystam. Rozpoczęta forma jest punktem wyjściowym. Ponieważ nie mam w tej dziedzinie komunikacji zbyt dużego doświadczenia, zdobywam je i uczę się tego rodzaju komunikowania.

3) Zapewniam, że traktuję serio sam fakt nawiązania i nawiązywania relacji oraz stojące za pytaniami internautów zagadnienia i problemy, czasem są to też cierpienia.

4) Proszę również, by wziąć pod uwagę, że ten mój kontakt stanowi jedno z moich zająć i mogę poświęcić mu tylko określony czas. Bywa też, że przez kilka dni jestem poza Siedlcami – jak to miało miejsce 13 i 14 lutego z powodu nagłego wyjazdu do Rzymu. Proszę więc nie mieć żalu, jeśli na niektóre pytania nie odpowiadam, czy nie odpowiem wyczerpująco. Nie chcę bagatelizować podnoszonych spraw, chciałbym jednak, by mieściły się w formule rozmów, czyli by dotyczyły problemów związanych głównie z życiem Ewangelią w codzienności, co nie wyklucza również dotykania innych dziedzin.

5) Na pytania, na które łatwo uzyskać odpowiedź w innych źródłach nie zawsze będę odpowiadał. Chcę koncentrować się raczej na tych wyżej wspomnianych tematach.

Mam nadzieję, że to będzie wzajemne ubogacanie się.

Bp ZbK


css.php