Dziękuję za odzew. Chcę dzielić się moim doświadczeniem skuteczności Słowa Bożego. Chciałbym bardzo, aby  to Słowo właściwie przekazane, to znaczy w Kościele, we wspólnocie wiary, docierało do wszystkich, a zwłaszcza do młodych, młodych małżeństw, do ludzi, którzy stają wobec wyborów, konieczności  podejmowania decyzji, mających wpływ na całe życie

Bp ZbK

Rafał, Bartłomiej Parys SVD, Jan 1951

by bp Zbigniew Kiernikowski

Oprócz tego, co wyraziłem w poprzedniej wypowiedzi, chcę jeszcze podziękować za zwrócenie uwagi co do doniosłości liturgii. Mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia, by liturgia była rzeczywiście przeżywaniem Misterium na chwałę Pana Boga i dla formowania chrześcijańskiego życia

Bp Zbk


css.php