Rafał

by bp Zbigniew Kiernikowski

Dziękuję za życzenia. W modlitwę moją włączam Ciebie, Twoją Mamę i chorą znajomą. Zapraszam do związania się z Ewangelią. Używam takiego sformułowania mając na uwadze Rz 1,1, gdzie św. Paweł mówi o sobie – według przekładu Biblii Tysiąclecia – że jest „przeznaczony do głoszenia Ewangelii”. Tekst grecki ma natomiast sformułowanie: „przeznaczony do Ewangelii – „aphorismenos eis Euangelion Theou”. Naturalnie przeznaczenie do Ewangelii prowadzi to także do głoszenia Ewangelii, ale najpierw trzeba doświadczyć tego na sobie, że jest się wybranym przeznaczonym do tego, żeby w sobie przeżywać prawdę Ewangelii, to znaczy umierać i zmartwychwstawać, tracić starego człowieka i pozwalać, by powstawał nowy. Pomyśl, poczytaj, zobacz w szczególności pierwszy rozdział Listu do Galatów. Zyczę odwagi!

Przy okazji proszę się skontaktować ze mną osobiście, porozmawiamy także o pomocnej literaturze. Bp ZbK 

Potrzeba środowisk katechumenalnych

by bp Zbigniew Kiernikowski

 Jako bardzo konkretny przykład podam fakt przygotowania osoby dorosłej do Chrztu. Oprócz spotkań o charakterze pouczającym (doktrynalnym) taka osoba jest w kontakcie z kilkoma małżeństwami z Domowego Kościoła oraz bierze udział w spotkaniach i liturgiach wspólnoty neokatechumenalnej. Te kontakty umożliwiają zainteresowanej osobie przyglądać się praktyce życia chrześcijańskiego. Mówię o tym, dla podkreślenia tego, że potrzeba tego rodzaju świadectwa, gdyż nasze wspólnoty parafialne jako takie zazwyczaj nie są do tego przygotowane. Bp ZbK

Cieszy mnie świadectwo z Warszawy o działaniach ewangelizacyjnych Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Gdy mówiłem o małej widocznej gotowości do systematycznej ewangelizacji, miałem na myśli diecezję siedlecką. Może zdopingujecie! Bp ZbK

Anin – katecheza – młodzież

by bp Zbigniew Kiernikowski

  Pani katechetce radzę, by razem z uczniami jak najwięcej czytała Słowo Boże w formie skrutacji, celebracji czy kręgu biblijnego- to znaczy z odniesieniem do swego życia. Jeśli Pani jest w pobliżu Siedlec, zapraszam na Selebrację Słowa, którą prowadzę w każdy poniedziałek o godz. 19.30 w katedrze (2 i 4 pn m-ca), w par. św. Józefa (1 pn m-ca) i w par. Ducha Świętego (3 pn m-ca). Naturalnie nie wszyscy i nie od razu wykażą zainteresowanie. Tak też będzie zapewne z młodzieżą, którą Pani prowadzi. Stanie się to jednak możliwe, gdy jako prowadzący, wychowawcy zbliżymy się ze słowem Bożym do newralgicznych punktów życia. Takie trudne punkty ma także dzisiejsza młodzież. Trzeba dużo cierpliwości i pokory oraz wytrwałości połączonej z nadzieją, że to nasze zbliżanie się do problemów młodych (ewangeliczne sianie) ma sens i przyniesie owoc. Najpierw musimy w to sami uwierzyć.Przez niecałe dwa tygodnie istnienia tej mojej strony zwróciło się do mnie sporo osób ze sprawami osobistymi. Odpowiadam drogą e-mail lub proszę o kontakt osobisty. Zazwyczaj są to sprawy trudne (żyzna gleba), mam nadzieję, że słowo Boże może w nie padać i przynosić owoc. Moim pragnieniem jest docieranie ze słowem Bożym do wszystkich a szczególnie młodych, którzy stają wobec problemów, wobec wyborów, czują się zagubieni. Bp ZbK


css.php