Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej

by bp Zbigniew Kiernikowski

Odpowiadam na zadane pytania:

dlaczego szafarzem nadzwyczajnym jest mężczyzna, ale szafarką – kobieta konsekrowana?

„W Polsce, zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski, funkcję tę mogą pełnić mężczyźni w wieku od 25-65 lat oraz konsekrowane kobiety”.

po co w diecezji siedleckiej są potrzebni szafarze nadzwyczajni (świeccy)?

„Zasadniczym zadaniem nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej będzie zanoszenie jej do domów osób chorych i w podeszłym wieku, które nie mogą fizycznie uczestniczyć we Mszy świętej w kościele. Często osoby te są przez długie okresy w ciągu roku pozbawione możliwości przyjmowania Komunii świętej i przystępują do niej tylko przed świętami Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego. Dzięki posłudze nadzwyczajnych szafarzy będą mogły co niedzielę i w większe uroczystości łączyć się z całą wspólnotą parafialną przez przyjmowanie Ciała Pańskiego z tego samego ołtarza, przy którym ona się gromadzi. (…)
Zdaję sobie sprawę, że wprowadzenie funkcji nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej może napotkać trudności związane z jej przyjęciem, z przekroczeniem przyzwyczajenia, że tylko kapłan może dotykać Najświętszego Sakramentu i podawać Go wiernym, co będzie wymagało dłuższego procesu przemiany naszego myślenia. W tym kontekście chcę więc przypomnieć, że zanoszenie Komunii świętej chorym przez świeckich było czymś zwyczajnym już u początków Kościoła, jest praktykowane także dzisiaj w wielu miejscach na świecie, również w większości diecezji polskich. Podobnie jak kiedyś, tak i dziś, wymaga ono wiary i miłości tych, którzy tej funkcji się podejmują”.

Są to fragmenty mojego listu  na temat posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. W całości jest on dostępny na stronie www.diecezja.siedlce.pl

Bp ZbK


css.php