Na progu Triduum Paschalnego warto uświadomić sobie, czym jest Pascha w swej istocie.

Słowo pascha oznacza przejście (także: interwencję, uderzenie). Pascha zarówno dla Żydów jak i dla dla chrześcijan – chociaż już z nowymi treściami – jest podstawowym wydarzeniem w historii zbawienia. Jest wydarzeniem centralnym dla życia chrześcijańskiego.

Pascha żydowska, spełniona za czasów Mojżesza, to cudowne wyprowadzenie Izraelitów z niewoli egipskiej, przejście przez Morze Czerwone oraz wejście do Ziemi Obiecanej.

Celebrowana później corocznie przez wiernych Izraelitów jako obrzęd święty, nie tylko wspominała dokonane w przeszłości wydarzenia, ale je przywoływała i czyniła obecnymi w ich życiu. Jednocześnie zapowiadała i wyznaczała dynamikę wydarzenia zbawczego mającego się dokonać w historii Wcielonego Słowa – Jezusa Chrystusa.

To On za życia swego pragnął spożyć Paschę ze swymi uczniami i w ten sposób wypełnić to, co ona oznaczała (zob. Łk 22,15). Jego Pascha – czyli Jego przejście przez śmierć do życia – wypełniła ostatecznie sens pierwszej Paschy, nadając jej jednocześnie nowe znaczenie i nowy wymiar, oraz ukazując nową perspektywę całej historii zbawienia.

Bp ZbK


css.php