Sąd Króla – Syna Człowieczego

by bp Zbigniew Kiernikowski

Przed nami Uroczystość Chrystusa Króla. Ewangelia o Sądzie Ostatecznym (Mt 25,31-46). W pozostałych czytaniach staje przed nami Chrystus jako pasterz, który jest wśród rozproszonych owiec i zwycięzcy, które króluje nad wszystkim – łącznie ze śmiercią. On najpierw jest i działa, by gromadzić to, co jest rozproszone – by tworzyć wspólnotę swego Ludu. Przyjdzie jednak czas, kiedy dokona sądu oddzielenia. Dokona go nad wszystkimi narodami. Zasiądzie wówczas na obłokach jako Syn człowieczy pełen chwały.

 

Zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

Jest to ten sam Syn Człowieczy, który kiedyś znalazł się wśród rozproszonych owiec. My zaś wszyscy to ci, którzy wskutek grzechu zostaliśmy rozproszeni. 

Nasze zagubienie i rozproszenie

 Szatan przez grzech zdołał wpoić w nas przekonanie, że każdy z nas może być jak Bóg. Każdy z nas, zwiedzionych przez szatana, na „podwórku” swego życia chce pokazać, iż jest panem i władcą choćby małej przestrzeni życiowej. Czytaj więcej…


css.php