Życie z Ewangelii – wolne od Prawa (P 9)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Kontynuujemy nasze rozważana o życiu chrześcijańskim według Ewangelii św. Pawła, która jest jednym ze sposobów spełniania się Ewangelii Jezusa Chrystusa. Jest życiowym ukonkretnieniem przyjętej Ewangelii Chrystusa. Paweł pisze ze swego doświadczenia, w którym został pochwycony przez Chrystusa i został wyzwolony spod zależności Prawa. Nie jest to jednak, jak mogłoby się w pierwszej chwili kojarzyć, ominięcie Prawa, lecz takie wyzwolenie od Prawa, które prowadzi do wypełnienia Prawa. W kolejnych odcinkach stopniowo przybliżamy sobie tę wielką prawdę. W Liście do Galatów Paweł mówi:

Umarłem dla Prawa przez Prawo, aby żyć dla Boga:

razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża.

Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2,19n).

Mocnym twierdzeniem Pawła jest, że usprawiedliwienie człowiek otrzymuje nie przez wypełnienia Prawa, lecz przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Ga 2,16; Rz 3,28). W różnych mementach była już o tym fragmentarycznie mowa. Uważam jednak, że trzeba tutaj jeszcze kilku zdań na ten temat.

Usprawiedliwienie przez wiarę

Ten temat jest bardzo trudny i jest przedmiotem wielu dyskusji i orzeczeń. Nie wchodzę tutaj w szczegółowe rozważania. Czytaj więcej…


css.php