Świątynia Pana

by bp Zbigniew Kiernikowski

W najbliższą niedzielę obchodzimy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która – jako kościół katedralny Biskupa Rzymu –  jest, jak głosi napis na jej frontonie: Mater et Caput omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis, co po polsku znaczy: Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata. Historia tego miejsca sięga czasów Konstantyna Wielkiego. Poświęcona przez Papieża Sylwestra I 9 listopada 324 stała się kościołem Biskupa Rzymu. Od tego czasu aż do początku XIV papieże rezydowali właśnie na Lateranie. Na początku XIV papieże przenoszą się do Avignonu – okres około 70 lat tzw. niewoli awiniońskiej. Następnie nie wracają na Lateran, lecz na Watykan. Odtąd siedzibą papieży jest Watykan. Niemniej Bazylika Laterańska pozostaje stale Katedrą Biskupa Rzymu.

Kościół ten pierwotnie był poświęcony Najświętszemu Zbawicielowi (tytuł kościoła). Dopiero w XII wieku zostają dołączeni jako patronowie św. Jan Chrzciciel i św. Jan Ewangelista. To w tym kościele miało miejsce kilka soborów. Tutaj też miały miejsce takie wydarzenia jak np. zatwierdzenie reguły św. Franciszka w 1210 roku przez papieża Innocentego III i ogłoszenie I Roku Jubileuszowego w 1300 roku przez papieża Bonifacego VIII. Z tej okoliczności pozostaje namalowany przez Giotto fresk, który stanowi jedną z artystycznych atrakcji tej świątyni. To kilka wiadomości wprowadzających w to święto.

 

Ewangelia o oczyszczeniu świątyni

 Ewangelia na to święto jest zaczerpnięta ze św. Jana (J 2,13-22). Jest o epizod wypędzania przekupniów ze świątyni, lub inaczej: oczyszczenie świątyni. To wydarzenie występuje we wszystkich czterech ewangeliach. Czytaj więcej…


css.php