Dzisiej podejmujemy trzecią katechezę z piątego roku naszego programu „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Tematem jest zapowiedź Nowego Przymierza.

Zaraszam do udziału!

Bp ZbK


css.php