Dziś, 21 listopada 2012 uczestniczyłem we w katedrze w Kielcach we Mszy św. pogrzebowej śp. Księdza Profesora Józefa. Liturgii przewodniczył miejscowy Biskup, Kazimierz Ryczan. Koncelebrowało także jeszcze  kilku biskupów. Bardzo liczny był udział kapłanów – być może około trzystu. Były też liczne delegacje z uczelni (przede wszystkim z KUL) i innych instytucji. Liczny też był udział biblistów wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Biblistów Polskich z ks. Profesorem Waldemarem Chrostowskim.

Ks. Józef Kudasiewicz to znany biblista. Wielki jest jego wkład w rozwój biblistyki polskiej, popularyzacji nauk biblijnych a także i przede wszystkim pastoralny charakter jego pism i konferencji biblijnych. Znane i cenione było też jego zaangażowanie w formację duchową na różnych polach chrześcijańskiej rzeczywistości: kleryckiej, kapłańskiej, zakonnej i wiernych świeckich.

Zachęcam tych Blogowiczów, którzy Go znali lub korzystali z Jego pism, by podzielili się swoimi myślami i w ten sposób też oddali uszanowanie temu czcigodnemu Kapłanowi.

W modlitwie zaś upraszamy dla Niego Wieczny Odpoczynek w Panu, któremu służył i którego przybliżał siostrom i braciom przez głoszenie i interpretowanie Słowa.

Bp ZbK


css.php