Kontynuujemy dziś nasze wspólne czytanie i komentowanie dokumentu papieskiego o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła – posynodalnej adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini. Podjęliśmy czytanie drugiej części. Jest ona dla nas najbardziej aktualna. Oczywiście nie będziemy abstrahować od pozostałych części. Skupimy się jednak na drugiej.

Spodziewam się, że do rozmów na antenie włączy się też grono słuchaczy, do czego serdecznie zachęcam.
Naturalnie – jak zazwyczaj – będzie możliwe połączenie telefoniczne i elektroniczne.

Pan Redaktor poda na początku audycji wszystkie dane  adresowe.

Zapraszam do komentarzy na blogu.

Posłuchaj audycji: http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=7712 

Spotkanie Rodzin w Madrycie (110102)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Wróciłem przed chwilą z Madrytu i dzielę się na gorąco kilkoma refleksjami na temat tego spotkania. Było to czwarte z kolei takie spotkanie Rodzin w Madrycie. Jest to spotkanie przede wszystkim hiszpańskich rodzin w obliczu świadomie prowadzonej tam rządowej polityki przeciwko rodzinie i przeciwko wszystkiemu, co jest z pojęciem chrześcijańskiej etyki małżeńskiej i chrześcijańskie pojmowanemu stylowi życia. Hasło tegorocznego spotkania było następujące: Chrześcijańska rodzina nadzieją dla Europy.

Wczoraj wzięło udział w tym spotkaniu – wg doniesień medialnych – około miliona osób. Tak liczne gromadzenie się wszystkich, którym zależy na chrześcijańskiej koncepcji rodziny i na odpowiedzialnym podejściu do przekazywania życia w kontekście wyludniającej się gwałtownie (chrześcijańskiej) Europy, jest bardzo znamienne.

 

Organizacja – uczestnicy 

Wszystko zorganizowane przez różne grupy katolickie i wolontariat przy współudziale władz kościelnych – madryckiej diecezji. Znamienny udział organizacyjny miały wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej. Mieli też, obok innych wspólnot i organizacji, znaczny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu liturgii. W ogóle, obliczano, że uczestniczyło około 100 tysięcy ludzi z Neokatechumenatu. Z Polski było też kilkadziesiąt osób: Wielodzietne rodziny z dziećmi.

Było ponad 50 biskupów hiszpańskich, kilku nuncjuszy apostolskich oraz przedstawiciele Watykanu a także kilku biskupów z pozostałych krajów Europy. W sumie ponad 60 biskupów.

Z Watykanu byli: Kard. Enio Antonelli, Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Rodziny, Kard. Paul Cordes, Przewodniczący Papieskiej Rady Cor Unum, Kard. Antonio Canizares, Prefekt Kongregacji do spraw Kultu i Dyscypliny Sakramentów. Byli jeszcze inni Kardynałowie Seniorzy. Liturgii Eucharystii przewodniczył miejscowy Biskup Metropolita, Kardynał Antonio Maria Rouco Varela. On też wygłosił homilię, którą media określiły jako łagodną co do formy natomiast mocną co do treści (suaviter in forma, fortiter in re).  

 

Przebieg spotkania

Przed liturgią Eucharystii, krótko po godz. 10:00 był czas przemówień i świadectw. Przemawiali Kardynałowie P. Cordes i E. Antonelli oraz biskupi: F. Wiertz z Roermond (Holandia), J.-P. Cattenoz z Avignonu (Francja) i ja z Siedlec. Niektórym podczas przemówienia towarzyszyły rodziny. Mnie towarzyszyła wielodzietna rodzina w strojach góralskich (rodzina Państwa Brodów). Pan Broda wykonał na rogu sygnał, który miał znaczenie wezwania do przebudzenia się. Czytaj więcej…

« Poprzednia strona

css.php