Konwiwencja Biskupów – neokatechumenat

by bp Zbigniew Kiernikowski

W dniach od 27 stycznia do 1 lutego w „Domus Galilaeae” na Górze Błogosławieństw trwa Konwiwencja Biskupów .

W konwiwencji uczestniczy ponad 250 biskupów z całego świata.

Obecni są biskupi z USA i Kanady, z Ameryki Południowej, z Afryki, z Australii Azji, z Europy (Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Finlandia, Polska, Węgry Chorwacja i in.).

Są także prezbiterzy i katechiści wędrowni z całego świata. Wszystkich razem jest ok. 500 osób.

Podejmowanym problemem jest ewangelizacja w dzisiejszym świecie wobec sekularyzacji. Odbywają się liturgie, katechezy i spotkania, podczas których omawiana jest sytuacja w różnych stronach świata, a także szukanie odpowiedzi, jak w tej sytuacji ewangelizować. Nieodzowne jest głoszenie kerygmatu, troska o liturgię, w szczególności o dobre przygotowanie sakramentów (inicjacja chrześcijańska) oraz troska o konkretne wspólnoty, w których można przeżywać kształtowanie dojrzałej wiary. Wobec niewystarczającej skuteczności na tym polu dzisiejszych parafii (anonimowość), potrzebne jest tworzenie wspólnoty mniejszych wspólnot, w których ludzie mogliby przeżywać w sposób bardziej konkretny swoją wiarę.

Mieszkamy na Górze Błogosławieństw w „Domus Galilaeae”. Stąd wyjeżdżamy do różnych miejsc – do Kafarnaum, Nazaretu, Jerozolimy, by zobaczyć jak rzeczywistość Drogi łączy się z rożnymi etapami historii Izraela i życia Jezusa oraz pierwotnego Kościoła.

W jutrzejszą niedzielę czytany będzie fragment Ewangelii, przytaczający głoszone przez Jezusa Błogosławieństwa. Niestety z powodu braku czasu i ograniczonego dostępu do Internetu nie mogę zrobić wpisu na tę niedzielę. Ale do tego jeszcze wrócimy…

Przesyłam pozdrowienia i pamięć w modlitwie dla Diecezjan, Blogowiczów, a szczególnie dla wszystkich, którzy przeżywają trudności, którzy cierpią. Do nich w szczególny sposób odnosi się Ewangelia  błogosławieństw.

Bp ZbK


css.php