Dziś, 9 stycznia 2012 roku spotkałem się z Dyrekcją, Nauczycielami i Rodzicami Katolickiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w nowej siedzibie przy ul. Sokołowskiej. Po krótkim zwiedzeniu pomieszczeń i urządeń Szkoły rozmawialiśmy o celach i zadaniach, jakie stają dzisiaj przed szkołą, która w wychowaniu odwołuje się do prawdy i nauczania chrześcijańskiego.

Mówiłem o potrzebie i możliwości spojrzenia na wychowanie w kluczu wiary przez odniesienie do postaci Abrahama. Dzięki wierze Abraham miał inne spojrzenie na wszystko, co działo się i miało się dziać w jego życiu. To Bóg sprawił w nim to inne spojrzenie i ono go wyróżniało oraz czyniło znakiem i błogosławieństwem dla innych. On okazał stałość „poglądów” tak bardzo potrzebą w wychowaniu. Tego uczył się od niego już Izaak i tak stał się on wzorem kroczenia przez życie w zaufaniu Bogu.

Zachęcam do  kontynuowania refleksji nad rolą wiary i nauczania Kościoła w wychowaniu oraz w ogóle problematyką wychowania w dzisiejszym świecie.

Bp ZbK


css.php