Dzisiaj, 13 stycnia 2012 r. w sali wielofunkcyjnej KLO (przy parafii pw. św. Józefa) odbyło się drugie w tym roku spotkanie z Rodzicami Dzieci mającymi przstąpić w tym roku do I Komunii św. W katechezie – nawiązując do poprzedniej (z 5 listopada 2011 r.) – zwróciłem najpierw uwagę na potrzebę pielęgnowania religijnej relacji z Dzieckiem ze strony Rodziców przez przeżywanie wspólnie z nimi wszystkich praktyk religijnych i dzielenie się swoim spojrzeniem na życie.  Dziecko winno mieć odczucie, że to, co ono robi w dziedzinie religijnej, robi razem z Rodzicami i że to jest ważne zarówno dla Dziecka jak i dla Rodziców. Eucharystia jest pokaremem „odmiennym” od wszystkick ludzkich pokarmów. Wprowadza ona bowiem w uzdolnienie do życia nie dla siebie. Jets to bardzo trudny i bardzo ważny aspekt Eucharystii, aby jej nie „zredukować” tylko do przyjęcia Pana Jezusa – jakkolwiek to przyjęcie będzie pojęte.

Szczegółowo rozwinąłem aspekt Eucharystii wyrażony w pierwotnym geście „łamania chleba”. Miało to swoje określone znaczenie podczas żydowskiej uczty paschalnej, którą sprawował Jezus ze swymi podczas której „przemienił” ją w Ucztę Eucharystyczną antycypującą Jego Ofiarę krzyżową. Ten gest łamania chleba jest tak ważny, że pierwsi chrześcijanie nazywali Eucharystę Łamaniem Chleba.

Drugi aspekt Eucharystii to spożywanie Krwi Pańskiej z Kielicha jako Krwi Nowego Przymierza na odpuszczenei grzechów.

Zachęcam do tego, by pogłębić te treści korzystając z małej książeczki: „Ciało i Krew Pana”, którą można nabyć w naszej Księgarni Diecezjalnej.

W końcowej części katechezy przywołałem kilka sspektów praktycznych przygotownia do I Komunii św. w rodzinie. Chodzi kolejeno o zrozumienie potrzeby wspólnej modlitwy w rodzinie , słuchania Słowa Bożego szczególnie tego z niedzielnej liturgii oraz rozmowy związane z bezpośrednim przygotowaniem do Sakramentu Eucharystii, jakie mogą i winny się odbywać w odniesieniu do przerabianego prze dzieci materiału katechetycznego a także diecezjalnego programu „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Zachęciłem też Rodziców do przerabiania czyli omawiania ze swymi Dziećmi różnych wydarzeń, szczególnie trudnych, w których spotykają się z niesprawiedliwością, krzywdą itp. Chodzi o wszczepienie im innej niż tylko światowa koncepcja „pomyślności” i szcęścia.

Zapraszam do wymiany myśli oraz do podawania sugestii na następne spotkanie (za około 2 miesiące), na którym chciałbym podjąć i omówić różne aspekty praktyczne związane z samą uroczystością I Komunii św. Dzieci.

Bp ZbK

 


css.php