Święty – qadoš (5. Ndz C – 220206)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Prorok Izajasz dzieli się swoim doświadczeniem – wizją, podczas której dokonuje się jego powołanie. Wtedy to miał poczucie bliskości i odrębności Boga, który powoływał go jako człowieka świadomego swojej małości i grzeszności na świadka wielkości i świętości Boga.

Podczas tej wizji Izajasz widział aniołów i słyszał, jak

I wołał jeden do drugiego:

«Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów.

Cała ziemia pełna jest Jego chwały»

Nasze wyobrażenia o świętości są bardzo różne i często przykrajane niejako wg na naszej miary i naszych potrzeb. W Biblii ten termin – jako rdzeń słowny- występuje w różnych formach ponad 800 razy. Przybiera też naturalnie różne odcienie znaczeniowe zależnie od kontekstu i tego, do kogo się odnosi i w czyich ustach się pojawia.

Główny rys

Nie jest możliwe przedstawienie tutaj wieloaspektowości treści zawieranych pod terminem „qadoš”. Możemy wskazać, że takim głównym rysem charakterystycznym jest inność, odmienność i pewien kontrast z tym, co zazwyczaj bywa uważane za normalne, powszechnie przyjmowane, należące do logiki i prawideł świata stworzonego, z którym mamy do czynienia na co dzień.

Ten rys rozważanego pojęcia ukazuje się najbardziej radykalnie w odniesieniu do Boga. Mamy takie oto wypowiedzi:

Bogiem jestem, nie człowiekiem;
pośrodku ciebie jestem Ja – Święty
(Oz 11,9).

Oraz u proroka Izajasza przytoczone słowa samego Boga, który przedstawia się jako Święty Izraela i mówi:

Bo myśli moje nie są myślami waszymi
ani wasze drogi moimi drogami
(Iz 55,5.8).

Odmienność, jaka jest wyrażana przez te określenia, nie jest jednak wykluczająca. Nie jest ono po to tylko, aby oddzielać, lecz aby nawiązywać relacje. Wskazuje na odmienność, lecz jednocześnie jest dla tego, w stosunku o czego jest odmienna. Widać to bardzo jasno w dalszej części wypowiedzi Ozeasza: nie jestem, by zatracać. Jestem po to, by poszli za mną.

Zaproszenie – wezwanie

Ten święty i tak różny od człowieka Bóg objawia się takim, a jednocześnie staje się nie tylko podobny, ale wprost tożsamy z człowiekiem – staje się człowiekiem. Z jednej strony wielokrotnie i na różne sposoby wzywał, by człowiek wchodził w tę prawdę świętości Boga.

Bądźcie więc świętymi,
bo Ja jestem święty!
(Kpł 11,45; zob. 19,2 itd; por. 1P 116).

Co więcej otworzył przed człowiekiem drogę wybrania i obietnicy, że to On sam będzie spełniał to, do czego zaprasza. Czyni to wobec wybranych, ale po to, aby objawić to wszystkim:

Wy będziecie Mi królestwem kapłanów
i ludem świętym
(Wj 19,6; Pwt 26,19; 28,9).

Te wszystkie obietnice uzyskały swój cel i ukoronowanie we Wcieleniu i w Paschalnym wydarzeniu Jezusa Chrystusa. To właśnie w tym wydarzeniu i przez to wydarzenie objawiła się i objawia świętość Boga.

Pascha – Zmartwychwstanie – świętość

Nasze „normalne” życie jest zorientowane na życie, na to nasze życie i wszystko niejako na nim się koncentruje. To jest nasza doczesność. Mamy co prawda mniej lub bardziej uświadomione pragnienie jakiegoś dłuższego a nawet innego życia. Nie przychodzi nam jednak łatwo na myśl, że potrzebny jest koniec, potrzebna jest śmierć. Potrzebne jest nasze umieranie.

Słyszymy czytane dzisiaj słowa krygmatu:

Chrystus umarł –
zgodnie z Pismem – za nasze grzechy,
został pogrzebany,
zmartwychwstał trzeciego dnia,
zgodnie z Pismem.

Świętość Boga, a więc ta jego „odmienność” (wyrażająca się w dobrowolnie przyjętej śmierci i okazaniu mocy zmartwychwstania) wskazuje nam, co więcej, stawia przed nami drogę „odmienności” od schematów myślowych tego świata. Potrzebne jest nam wejście w logikę inną niż świata, w logikę świętości. Apostoł Paweł tak to formułuje w Liście do Rzymian:

Abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą,
świętą, Bogu przyjemną,
jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej.

Nie bierzcie więc wzoru z tego świata,
lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu,
abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża
(Rz 12,1-2).

Wiara w Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana i płynący zeń sposób kształtowania życia prowadzą człowieka do udziału w świętości Boga.

Bp ZbK

Podziel się z innymi

Rss Komentarze

5 komentarzy

 1. Szczęść Boże Czcigodny Ojcze Biskupie.
  Wszystko co mamy od Boga Ojca jest dobre … doskonałe … odważne i proste. To,Pragnienie jest.
  Czcigodny Ojciec Biskup dzieli się Słowem … ukazaniem w nim, jak przytoczę: „Prorok Izajasz dzieli się swoim doświadczeniem – wizją, podczas której dokonuje się jego powołanie. Wtedy to miał poczucie bliskości i odrębności Boga, który powoływał go jako człowieka świadomego swojej małości i grzeszności na świadka wielkości i świętości Boga.
  Podczas tej wizji Izajasz widział aniołów i słyszał, jak
  I wołał jeden do drugiego:
  «Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów.
  Cała ziemia pełna jest Jego chwały»
  Nasze wyobrażenia o świętości są bardzo różne i często przykrajane niejako wg na naszej miary i naszych potrzeb. W Biblii ten termin – jako rdzeń słowny- występuje w różnych formach ponad 800 razy. Przybiera też naturalnie różne odcienie znaczeniowe zależnie od kontekstu i tego, do kogo się odnosi i w czyich ustach się pojawia.” Ks. Bp
  Nie dla nas, ale dla wychwalenia Świętości Najświętszej .. aby, być bliżej Świętego w Świętości jakimś Jego Woli wypełnieniem. Napisałam o pragnieniu już wcześniej.
  Anielskość.
  Aniołem, zostać chcę i …
  … tańczyć … pragnę … pomiędzy, gwiazdami …
  z innymi … Aniołami.
  W białej, sukience …
  … z białymi, skrzydłami.

  Posłańcem …
  Dobrym Zwiastunem, pragnę być …
  dla …
  Darów, Ducha Świętego,

  aby:
  … dobro, wraz z Mądrością,
  pomnażać, na chwałę, Bożą …
  … aby …
  … pragnących, poznawania …Tajemnicy Ciebie, Panie Boże …
  obdarować spokojem i jasnością Rozumu …
  … aby …
  … dawać nam wszystkim, niedoskonałym …jeszcze …
  większą Umiejętność poznania, zgody i życia w miłości …
  … aby …
  … umocnić w nas zasłuchanie i spokój, płynący z … Darów Twoich i …
  … Rady, których jesteś Panie Boże, jedynym takim, Źródłem …

  … aby, pozostawała i potężniała w nas, Wiara … oznaka Męstwa,
  jako zadośćuczynienie, Tobie Panie Boże,
  za Ofiarowanie nam, Jedynego Syna, Zbawiciela.

  … aby, o pacierzach przypominać,
  w słabnącym … Pobożność wzbudzać,
  Aniołów ku ich pomocy, przyzywając.

  … abyśmy, potrafili …

  … na Krzyż potrzeć … odważnie, bez lęku, lecz … z, Bojaźnią Bożą.
  … znak Krzyża, z Wiary , czynić … w imię, Bojaźni Bożej.
  … pochylać głowę, przy Błogosławieństwie,
  na znak poddania i trwania w, Bojaźni Bożej

  Twoje Święte Stopy, namaszczam olejkiem … …drogim..
  bo, już nie od dziś od Ciebie wiem, to!
  Że, Święty, a Umrzesz -za, grzech -za mnie
  Jesteś Święty.
  Święty …
  Święty …
  Święty …

  Święty Jan Paweł II wypowiedział myśl, aby:„ żadna bojaźń, ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać” …
  Składam prośbę, by Ożyło Słowo-Życzenie, które wypowiedział Ojciec Biskup: „Odmienność, jaka jest wyrażana przez te określenia, nie jest jednak wykluczająca. Nie jest ono po to tylko, aby oddzielać, lecz aby nawiązywać relacje.”
  Czcigodnemu Ojcu Biskupowi życzę Życzę Łaski dawania Słowu Siły powodującej Pragnienia Świętości w nas. danuta
  Panu Bogu dziękuję z Pragnienia co rozdaje w Miłości w sercach które czują to. Przepraszam za ten długi wpis …

  #1 miłosierna samarytanka
 2. Wszyscy Święci orędują za nami i oświecają nasze drogi.

  Jest to niewątpliwą nasza radość, że Oni są
  Ilu świętych jeszcze żyje na tym świecie, to wie tylko Pan Bóg w Trójcy Jedyny.
  Wszyscy chrześcijanie są zaproszeni by kierować swoje życie ku świętości
  Ważna jest wola, inteligencja i serce, by Boża mądrość kierowała naszymi drogami i decyzjami
  Duchu Święty prowadź Twoją mądrością tych, którzy decydują o ważnych sprawach dla całego świata zarówno świeckich jak i duchownych, niech dobro ludzi będzie na pierwszym miejscu, niech Królestwo Boże będzie widzialne tu, na Ziemi.
  Męczennicy również Ci współcześni, w Imię Boże wypraszają życie wieczne dla wielu, są to Świeci tego świata.
  ……..
  „Wiara w Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana i płynący zeń sposób kształtowania życia, prowadzą człowieka do udziału
  W świętości Boga” KS.Bp

  #2 niezapominajka
 3. Jestem, czytam i rozmyślam nad tym, co przeczytam.

  #3 Ka
 4. Księże Biskupie!
  Wysłuchałam przekazu na temat objawień w Trewiniano Roma , których to objawień Matki Boski doświadcza Gizela
  Nie wiem co o tym sądzić!!!???

  #4 niezapominajka
 5. Ja też nie wiem.
  Pozdrawiam
  Bp ZbK

  #5 bp Zbigniew Kiernikowski

Sorry, the comment form is closed at this time.


css.php