Płodna wiara Maryi (4 Ndz Adw C – 211219)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Słyszymy Ewangelię o Nawiedzeniu św. Elżbiety, matki Jana Chrzciciela, przez Maryję, Matkę Jezusa – Mesjasza i Zbawiciela. Zdarzyły się wówczas wielkie rzeczy – znaki:

Poruszyło się poruszyło się dzieciątko w jej łonie Elżbiety,
a Duch Święty napełnił ją
i natchnął, by wygłosiła błogosławieństwo.

Jest splot wydarzeń, interwencji Boga w życie człowieka i słów, czyli wyznania ze strony człowieka. To wszystko po to, aby się okazały wielkie sprawy Boże.

Najpierw Elżbieta wypowiedziała wielkie słowa:

Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła,
że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.

Następnie, na koniec całego wydarzenia, Maryja wypowie słowa Magnificat, które później staną się wyznaniem i modlitwą Kościoła.

Wiara Maryi, która jako Matka poczętego w Niej z Ducha Świętego życia pospieszyła do Elżbiety, wzbudza także w Elżbiecie doświadczenie wypełnienia obietnicy. Oto poruszyło się dzieciątko w jej łonie i też została napełniona Duchem Świętym.

Jest to dar również dla nas. Spotykając Maryję z Jej wiarą, możemy zostać pobudzeni, by wyznawać z wiarą to, co dzieje się z mocy Ducha Świętego w naszym życiu. Może w nas, podobnie jak w Elżbiecie, coś się poruszyć. To dotyczy przede wszystkim naszej wiary i owoców tej wiary. Dotyczy to także tego wszystkiego, co w nas jest już życiem z wiary, ale czasem trochę przytłumione i jakby na drugim planie. To dzięki rozpamiętywaniu wiary Maryi może w nas bardziej uaktualniać się nasza wiara i jej owoce. Może w nas zostać uaktualniony chrzest – jako moc i działanie Boga.

Także każdy z nas wierzących – jeśli na wzór Maryi jest gotów pospieszyć z pozdrowieniem do drugiego człowieka, szczególnie tego, kto znajduje się w potrzebie – może być tym, kto wzbudza czy porusza w drugim człowieku wiarę i służy jej owocowaniu.

Spotkanie Maryi i Elżbiety uczy nas wiary w możliwość spełnienia tego, co przekracza tylko ludzkie siły, gdy człowiek jest gotów służyć i błogosławić na miarę wiary i mocą wiary w otrzymaną od Boga obietnicę.

Bp ZbK

Podziel się z innymi

Rss Komentarze

2 komentarze

 1. Poucza nas, że w działaniu Boga absolutnie wszystko /co dla nas z ludzkiego punktu patrząc jest niemożliwe/, jest doskonałe i możliwe.

  #1 Ka
 2. Szczęść Boże Czcigodny Ojcze Biskupie …
  Krótka Nauka Słowem … Czcigodnego Ojca Biskupa : … „Także każdy z nas wierzących – jeśli na wzór Maryi jest gotów pospieszyć z pozdrowieniem do drugiego człowieka, szczególnie tego, kto znajduje się w potrzebie – może być tym, kto wzbudza czy porusza w drugim człowieku wiarę i służy jej owocowaniu.”
  Z, obserwacji … : trudno jest zostawić „swoje” sprawy … by, zająć się sprawami takimi jak własne ,jeśli dotyczą one już nie nas, lecz drugiego człowieka z jakiegoś powodu znajdującego się w sytuacji kryzysowej. Ale my, nawet wiemy, że on, na pewno czeka na pomoc. Nie spieszymy się … Czekamy, bo może „Ktoś” … może rodzina nas odwiedzi, przyjaciel … czekaniem czas wolno płynie.
  Z potrzeby serca, udać się z odwiedzinami, do bliskich … bez zbędnej zwłoki. Podzielić się, radością … troską … podzielić się sobą… pobyć … wysłuchać … wymienić się Miłością, Łaską od Boga. Bardziej dzieje się tak z obowiązku i nie ma w tym spotkaniu radości.
  Maryja wybrała się w drogę z radością. Taka daleka droga, może zbyt niebezpieczna, dla Maryi, ale Ona spieszy, się … bo, pragnie podzielić się Dobrą Nowiną … Ona, też będzie miała Syna … Syna, Boga .
  Maryja porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emmanuel … spieszy się z tą wiadomością dla Swojej krewnej Elżbiety … która, również jest brzemienną porodzi Jana … nikt tak jak Elżbieta nie zrozumie Maryi. Obie Wybrane przez Boga i poświęcone dla Boga. Już wiedzą : jakże Duch Boży Wielkie Dzieło w Nich uczynił.
  Błogosławieństwo Elżbiety złożone Maryi, wypełnia Jej Duszę Dziękczynieniem i Uwielbieniem. Maryja wychwala Dzieło jakie Bóg w Niej uczynił…. Pieśnią Magnificat Dusza Maryi, Uwielbi Doskonałość Boga.
  Ks.Bp : … „Spotykając Maryję z Jej wiarą, możemy zostać pobudzeni, by wyznawać z wiarą to, co dzieje się z mocy Ducha Świętego w naszym życiu. Może w nas, podobnie jak w Elżbiecie, coś się poruszyć. To dotyczy przede wszystkim naszej wiary i owoców tej wiary. Dotyczy to także tego wszystkiego, co w nas jest już życiem z wiary, ale czasem trochę przytłumione i jakby na drugim planie. To dzięki rozpamiętywaniu wiary Maryi może w nas bardziej uaktualniać się nasza wiara i jej owoce. Może w nas zostać uaktualniony chrzest – jako moc i działanie Boga.”
  Spieszmy się kochać wzajemnie … czas szybko ucieka….
  Czcigodnemu Ojcu Biskupowi Łaski i Radości z odkrywania Wielkiego Światła Adwentu dla Chwały Jezusa i Maryi.
  danuta

  #2 miłosierna samarytanka

Sorry, the comment form is closed at this time.


css.php