III skrutynium Katechumenów (180318)

by bp Zbigniew Kiernikowski

W dzisiejszą, 5. Niedzielę odbyło się III skrutynium dla Katechumenów. To skrutynium jest związane z fragmentem Ewangelii wg św. Jana mówiącym o wskrzeszeniu Łazarza.

Trzy skrutynia wprowadzają Katechumenów w kolejne aspekty pojmowania życia i wiązania go z Jezusem Chrystusem.

W pierwszym (Ewangelia o Samarytance) chodzi o pojmowanie sensu życia, który objawia się przez odniesienie do Jezusa dającego wodę żywą.

W drugim Jezus jest tym, który otwiera i daje nowe spojrzenie na życie. (Ewangelia o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia). Tylko w Jezusie, w świetle Jego Misterium Paschalnego można właściwie pojmować (widzieć) życie.

Trzecie skrutynium to przeżycie wyjścia ze zniewolenia, jakim jest lęk przed śmiercią i wejście e życie w wolności, które niejako ma za sobą doświadczenie umierania i grobu, ale także wskrzeszenia, czyli wyjścia na zewnątrz. Jezus, który nie zapobiegł śmierci swego przyjaciela Łazarza, stojąc przed jego grobem wołał: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!

Jest to wezwanie i zarazem uzdolnienie do tego, by podjąć życie na nowo. W życiu katechumenów oznacza to zbliżenie się do przyjęcia do swego życia logiki Jezusa Chrystusa. Podejmowanie wszystkiego, co stanie przed nimi nie tyle w duchu omijania trudności, lecz w duchu gotowości doświadczenia „grobu”, czyli tego wszystkiego, co objawia naszą śmiertelność,. By doświadczyć wyzwolenia i nowego życia płynącego z relacji z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałem. To On zap0łacił „cenę” za grób Łazarza i każdego z nas. Faktycznie arcykapłan Kajfasz wraz ze starszyzną postanowili wtedy Jezusa zabić.

Ceną naszej wolności jest śmierć Jezusa. Kto w to wierzy, w nim urzeczywistnia się prawda wychodzenia z grobu i życia w wolności. Jest to moc Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.

Katechumeni zbliżają się do źródła, w którym – zanurzeni – otrzymają udział w tej mocy. My mamy w niej udział. Korzystamy? Odkładamy? Różnie to bywa.

Bp ZbK

Podziel się z innymi

Rss Komentarze

Bez Komentarza

Bez Komentarza.

Sorry, the comment form is closed at this time.


css.php