II skrutynium Katechumenów (180311)

by bp Zbigniew Kiernikowski

W dzisiejszą, 4. Niedzielę Wielkiego Postu w Katedrze Legnickiej odbyło się II skrutynium katechumenów oraz przekazanie im symbolu wiary (traditio symboli).

W przypadku odbywanych skrutyniów w te niedziele (3,4 i 5 Wielkiego Postu) bierze się czytania z cyklu roku A. Czyli w dzisiejszą niedzielę są to czytania związane z Ewangelią wg św. Jana o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia. Jako pierwsze czytanie jest fragment z 1 Księgi Samuela o wyborze Dawida i namaszczeniu go na króla przez proroka Samuela. Padają w tym kontekście słowa o innym widzeniu Boga. „nie tak bowiem człowiek widzi jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce” (1Sa 16,7). A drugie czytanie z Listu do Efezjan wskazuje na przejście z ciemności do światła. „Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych a zajaśnieje ci Chrystus” (Ef 5,14).

W skrutynium dokonuje się wprowadzanie katechumena w sposób widzenia poddanego działaniu Boga. Oczywiście dokonuje się to podczas wielu różnych momentów. Obrzęd jest zwieńczeniem wielopostaciowego działania, na które składają się katechezy, rozmowy i osobista modlitwa oraz przemyślenia.

W modlitwie egzorcyzmu nad wybranymi biskup wypowiada bardzo znamienne słowa: Najłaskawszy Ojcze (…) uwolnij Twoich wybranych, tutaj obecnych, od zaślepiających ich złudzeń. Spraw, aby utwierdzeni w prawdzie, stali się dziećmi światłości i pozostali nimi na zawsze.

Oraz w drugiej modlitwie: Panie, Jezu, (…) wzbudź dobrą wolę w Twoich wybranych, aby korzystając z radości Twojego światła, jak niewidomy, który niegdyś odzyskał jasność widzenia, okazali się silnymi i odważnymi świadkami wiary.

Światło i przejrzenie, o których mowa w tym obrzędzie, to wprowadzenie w zdolność spoglądania na wydarzenia przez pryzmat zamysłu Boga. W takiej postawie ducha katechumeni wysłuchali Wyznania Wiary recytowanego przez wspólnotę i tym samym otrzymali Symbol Wiary (traditio symboli), który przed chrztem w obrzędach popołudniowych Wielkiej Soboty przedłożą przed przedstawicielami wspólnoty wierzących jako już przez nich przyjęte i wyznawane Credo (redditio symboli).

Wszystkich wierzących proszę o modlitwę w intencjach tych katechumenów.

Bp ZbK

Podziel się z innymi

Rss Komentarze

Bez Komentarza

Bez Komentarza.

Sorry, the comment form is closed at this time.


css.php