Kongres Eklezjologiczny – Garwolin (130518)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Dziś, w sobotę 18 maja, odbył się w Garwolinie Kongres Eklezjologiczny. Do udziału w nim byli zaproszeni Duszpasterze i Parafianie dekanatów, które znajdują się w obrębie rejonu garwolińskiego. Diecezja jest podzielona na cztery rejony. Oprócz garwolińskiego są jeszcze: siedlecki, parczewski i bialski.

Celem każdego z tych Kongresów jest podsumowanie rocznej pracy w ramach programu „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Tegoroczna praca skupiała się na tematach: świątynia, synagoga i zapowiedź nowego Przymierza. Są to tematy, które w pewien sposób uwieńczają starotestamentalną historię zbawienia i otwierają na Nowy Testament.

Tematyka związana ze świątynią jerozolimską doprowadza ostatecznie do odkrycia i poznania prawdy, że – zgodnie z wolą Jezusa – świątynią Boga jesteśmy wszyscy wierzący w Jezusa i gromadzący się w mocy Ducha Świętego. Stanowimy Ciało Chrystusa. Jesteśmy w ten sposób też zgromadzeniem, które na podobieństwo synagogi słucha Słowa Bożego i modli się, by poznawać Wolę Bożą i uczyć się ją pełnić. Tym samym poznajemy coraz pełniej czym jest Nowe Przymierze. Przymierze wypełnione w Jezusa Chrystusie. Przymierze, które opiera się na mocy przebaczenia komunikowanej nam w Ducha Świętym.

Zachęcam do dalszej wymiany myśli i dzielenia się swoimi doświadczeniami.

Bp ZbK

Podziel się z innymi

Rss Komentarze

Bez Komentarza

Bez Komentarza.

Sorry, the comment form is closed at this time.


css.php