Przed nami i dla nas wielka Prawda:

Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha (1Kor 5,7)

Ukrzyżowany Zmartwychwstał i obdarza swoim Duchem  – Duchem ożywiania śmiertelnych danym przez Ojca dla wszystkich, którzy na różne sposoby do Niego się zbliżają.

Trzymajmy się tej Prawdy i tej Osoby – Tego Pośrednika i Przewodnika.

Pozwalajmy jej wkraczać w nasze życie w każdym czasie i we wszystkich sytuacjach.

Dla Niego nie ma już „sytuacji zamkniętego grobu” – kręgu śmierci (zob. Hbr 2,14n).

Dlatego – jak śpiewaliśmy na początku Triduum Paschalnego, na początku Liturgii Wielkiego Czwartku:

Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa:
w Nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie;
przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni
(por Ga 6,14).

Za kilka godzin będziemy śpiewać radosne ALLELUJA.

Zawsze jednak będzie ono miło swoje zakorzenienie i swój ludzki punkt wyjścia właśnie w krzyżu naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Nie możemy inaczej myśleć o zmartwychwstaniu, jak tylko w ten sposób, by być pomni na krzyż naszego Pana i nasz krzyż.

Wszystkim Blogowiczom życzę radosnego i pełnego – obejmującego całe życie ALLELUJA.

Niech to będzie wyśpiewywane i przeżywane – mocą Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana.

Bp ZbK


css.php