Kontynuujemy dziś rozmowę na temat katechezy o życiu w Ziemi Obiecanej.

Jak to juś było poprzednio powiedziane, jest to nowy styl życia.  Zycie w  Ziemi obiecanej jawi się jako wyraz świaodmości, że Bóg jest dawcą tej Ziemi i tego wszystkiego, co ona przynosi. Dlatego korzystanie z dóbr tej Ziemi będzie prowadziło do takiego stylu życia, w którym człowiek pojmuje siebie jako żyjącego i pracującego dla innych – ze szczególną uwagą na potrzebujących.

Ten styl życia także wyraża się w zdolności przebaczenia i darowania długów. To wyraża instytucja Jubileuszy co siedem lat i każdy 5o. rok jako Jubileusz jubileuszy. To wyraża także instytucja miast ucieczki, gdzie przestępca, w szczególności nieumyślny, mógł szukać schronienia, by nie doświadczyć bezpośredniej zemsty. 

Specyficznym aspektem, który musi się dokonać przy wejściu do Ziemi Obiecanej jest obrzezanie. Obrzezanie jest znakiem przymierza. Wyraża trzy podstawowe prawdy: 1. znajomość obietnic i gotowość na ich spełnienie się mocą Boga w człowieku. 2. przynależność do ludu idącego w wierze za obietnicami.  3. Prawo do świętowania w szczególności świętowania Paschy.
To obrzezanie jako znak uczyniony na ciele staje się typem i zapowiedzią nowego obrzezania, czyli obrzezania serca  (zob. Pwt 10,16; 30,6), albo obrzezania nie ręką ludzką uczynionego co spełnia się w chrzcie św.  (zob. Kol 2,11; por. Rz 2,19 itp.).

Spodziewam się, że do rozmów na antenie włączy się też grono słuchaczy, do czego serdecznie zachęcam.

Naturalnie – jak zazwyczaj – będzie możliwe połączenie telefoniczne i elektroniczne.

Pan Redaktor poda na początku audycji wszystkie dane  adresowe.

Zapraszam do komentarzy na blogu.

Posłuchaj audycji: http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=7535

Dziś spotkałem się ze studentami Wydzialu Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Huamnistycznego w Siedlcach.

Tematem wykładu była wolność i ograniczenia człowieka jako stworzonego przez Boga na Jego obraz i podobieństwo oraz nadużycie tej wolności, jakie dokonało się w grzechu.

 Nie przedstawiam tutaj bliżej wykładu. Ma być udostępniony na stronie KRP.

Zapraszam do wymiany myśli. Stawiania pytań, kontynuacji podjętych w rozmowach kwestii.

Bp ZbK


css.php