W 22 Niedzielę roku C czytamy fragment pouczenia danego przez Mędrca Syracha danej w Księdze, która nosi jego imię. Jest też nazywana, już w czasach chrześcijańskich, Księgą Kościelną (Eklezjastyk, po łacinie Ecclesiasticus), być może w zestawieniu z nauczaniem synagogi czy w przeciwstawieniu do tej instytucji Starego Przymierza. W późniejszych rękopisach greckich (hebrajski tekst jest niepełny) znajduje się podpis: Mądrość Jezusa, Syna Syracha. Księga ta została napisana około 200 lat przed przyjściem na świat Jezusa Chrystusa. Cechuje się ostrzeżeniami przed przyjmowaniem przejawów kultury helleńskiej i przenoszeniem jej dożycia religijnego, co w konsekwencji prowadzi do różnych form bałwochwalstwa i asymilacji obyczajów pogańskich i mentalności pogańskiej.

Krótki fragment, który czytamy w tę niedzielę, należy do zbioru sentencji, w których są poruszane różne aspekty życia ludzkiego. Należy przy tym zaznaczyć, że Autor tej księgi nie koncentruje się na wymiarze eschatologicznym ludzkiej egzystencji (czyli przekraczającym granicę ziemskiego życia), ile raczej na ziemskim życiu, które winno być uczciwe i bogobojne. Pan Bóg nagrodzi to wszystko, co stanie się dobre w człowieku i przez niego. Ukazują, że Mądrość Boża objawia się w Prawie Bożym i wyraża się w życiu zgodnym z tym Prawem. W dzisiejszą niedzielę słyszymy m.in. takie oto rady Mędrca Syracha odnoszące się do pokory i pychy człowieka:

 

Wielka jest bowiem potęga Pana
i przez pokornych bywa chwalony.
Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa,
albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie (Syr 3,20.28).

Powyższe rady są małym wycinkiem całej mądrości przekazywanej przez Syracha a ostatecznie objawionej w pełni przez Jezusa Chrystusa i przez Niego przeżytej.

 

1. Właściwe wymiary

Jednym z elementów albo warunków życia jest zachowanie bądź raczej przeżywanie odpowiednich proporcji i właściwych relacji. Dotyczy to relacji poszczególnych członków ciała oraz zachodzących procesów w ciele. Czytaj więcej…


css.php