Tożsamość Jego i moja (3 Ndz Adw A 2010)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Zbliżamy się już bardzo do Świąt Bożego Narodzenia. Przeżywamy trzecią niedzielę Adwentu. Czytamy Ewangelię wg św. Mateusza o wysłannikach Jan do Jezusa z pytaniami (11,2-11).

Pośród wielu pytań, jakie powstawały kiedyś pośród oczekujących Mesjasza i jakie nadal powstają – choć może nie zawsze uświadomione – głównym i zasadniczym pytaniem jest to o Jego tożsamość. Chodzi bowiem o rozpoznanie przychodzącego Mesjasza. Chodzi także o rozpoznanie siebie w Jego świetle. Dlatego Jan, uwięziony prze Heroda, posłał swoich uczniów z zapytaniem:  

Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść,
czy też innego mamy oczekiwać?
(Mt 11,3).

Każdy z nas chce w życiu rozpoznać to co istotne: czy to, co spotyka, jest tym na co czeka, czego potrzebuje itp. Chce rozpoznać, czy osoba, którą spotyka jest tą, o którą mu chodzi. Z którą chce wiązać życie czy realizować zamierzone plany. Chce też rozpoznać, czy to, co robi i co podejmuje w swoich decyzjach, jest tym, co faktycznie nadaje czy nada sens jego życiu i nie doprowadzi do pomyłki czy rozczarowań.  Nie chcemy być oszukani.

1. Pytanie o Jedynego Boga

To pytanie: Czy ty jesteś tym…? Nabiera szczególnej wagi, gdy chodzi o Boga. Gdy chodzi o pytanie odnośnie Jednego i Jedynego Boga. Gdyby chodziło o jednego z „bogów”, którzy mogą służyć załatwieniu różnych chwilowych spraw i zabezpieczeniu różnych potrzeb i oczekiwań, jakie mogą rodzić się w sercu człowieka, sprawa by wyglądała inaczej. Czytaj więcej…


css.php