Mój temat w KRP: Neofici (100413)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Dzisiaj w KRP rozmawiamy z neofitami dorosłymi i dziećmi w wieku szkolnym oraz ich rodzicami. Są to neofici, którzy przyjęli chrzest w podczas ostatniej Wigilii Paschalnej. Samo słowo „neofita” oznacza tego kto rośnie na nowo. Można też powiedzieć, że to pojęcie wskazuje na tego, kto co dopiero odrodził się z nowego źródła życia i nosi w sobie nowe życie.

Szerzej pojmując możemy widzieć w tym pojęciu wskazanie na tego, kto chodzi, czyli postępuje w nowości życia otrzymanego na chrzcie (św. Paweł – Rz 6,4).  Wyrażając to jeszcze inaczej: to ten, kto ma w sobie życie odradzające się, gdyż powstaje ono w kontekście umierania (śmierci starego człowieka). Jest to życie, które już nie jest dla siebie, ale dla Boga i dla bliźniego. Jest to życie, które karmi się Eucharystią, a więc śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, by w niesieniu przebaczenia bliźnim, objawiać moc Chrystusowego krzyża i daru Ducha Swiętego. Neofici to ci, którzy właśnie ostatnio w takie życie zostali wprowadzeni podczas ostatniej Paschy.

Zapraszam do wymiany myśli podczas audycji a także później na ten doniosły temat.

Bp ZbK

Posłuchaj audycji


css.php